Forollhogna

Dra på tur til den grønne nasjonalparken! Her er det levende bygder med dyr på setra, kort vei til lettgåtte fjell og du slipper å gå i kø.

Dra på tur til den grønne nasjonalparken! Her er det levende bygder med dyr på setra, kort vei til lettgåtte fjell og du slipper å gå i kø.

Forollhogna kalles "den grønne nasjonalparken" i Norge. Lågfjell og kalkrik berggrunn gir grunnlag for rik vegetasjon, stort artsmangfold og store beiteressurser. Området kjennetegnes derfor ved et rikt fugleliv, en livskraftig villreinstamme, gode rypebiotoper og stor planterikdom. Blant rypejegere er området kjent som "det gyldne triangel". Området har også tilnavn som "en botanikers mekka" og de mange fjellvannene er kjent for stor og fin fisk av beste kvalitet. Betydelige beiteressurser i fjell og seterdaler gjør at fjellområdet har vært og er fortsatt svært viktig i landbrukssammenheng. Her beiter et betydelig antall sau og storfe i utmarka og mange setre i randsona er fortsatt i aktiv drift med melkeproduksjon. Lokal mat og formidling av tradisjonskunnskap er viktig i Forollhogna. Lang tids bruk av utmarka til seterdrift, beite og slått har vært med på å påvirke landskapet og har bidratt til et stort mangfold av naturtyper, arter og kulturminner.

Nasjonalparken har fått navnet sitt etter Forollhogna-toppen (1332 m.o.h.) som ruver i det ellers nokså rolige landskapet.

Seterdaler strekker seg inn i nasjonalparken fra mange kanter. Innfallsportene til dette området er derfor mange. Selve fjellplatået er vernet som nasjonalpark, mens seterdalene er vernet som landskapsvernområder. 

Av de 22 utvalgte kulturlandskapene i landet er de to største i Forollhogna-området: Budalen og Endalen i Midtre Gauldal, og Vangrøftdalen, Kjurrudalen og Sætersjøen i Os kommune.

Store deler av fjellområdet inngår også i Verdensarven Røros med cirkumferensen.

Oppdag området

I Forollhogna nasjonalpark er det ikke merkede tur-ruter, bortsett fra Pilegrimsleden. Dette er området for deg som vil rusle på gamle, umerkede stier i lettgått terreng, fiske, jakte eller bare nyte roen og naturen. I randsona til nasjonalparken vil du imidlertid finne mange spennende tilrettelagte turer og opplevelser.

Vi vil anbefale

Turer i Vingelen nasjonalparklandsby

Anbefalinger i Forollhogna nasjonalpark

Turer med utsikt

Finn opplevelser

Viser 1–12 av 60

Vingelen - Tolga - Os - Dalsbygda

4 - 5 timer

38.4 km

Fjellroa rundt, Vingelen

2.5 - 4 timer

7.1 km

Gaaltije/Kaldkilde 2 ved Finnkoihaugan

Hessjøen rundt

2 - 2.5 timer

5.8 km

Doktortjønna friluftspark, Røros

Koversjøen, Vingelen

1.5 - 2.5 timer

2.7 km

Tjønnhauan natursti, Vingelen

1 - 3 timer

3.9 km

Budalen rundt

1.5 - 2 timer

19.9 km

Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda

Sørsjøen naturreservat, Kvikne

Nørdervollia-Gruva

1 - 2 timer

11.8 km

Skihytta i Vingelen

Viser 1–12 av 60