Land

Kommunene Nordre- og Søndre Land møtes i Dokkadeltaet, et våtmarkssområde som byr på et yrende dyreliv og er Østlandets mest betydningsfulle rasteplass for trekkende vannfugl.

Kommunene Nordre- og Søndre Land møtes i Dokkadeltaet, et våtmarkssområde som byr på et yrende dyreliv og er Østlandets mest betydningsfulle rasteplass for trekkende vannfugl.

Kommunene Nordre- og Søndre Land møtes i Dokkadeltaet, et våtmarkssområde som byr på et yrende dyreliv og er Østlandets mest betydningsfulle rasteplass for trekkende vannfugl. Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter er lokalisert på Odnes i nordenden av Randsfjorden.  Senteret arbeider med økosystemet i Dokkadelta. I denne forbindelse er det skilta stier langs Dokka og Etnavassdragene til ulike opplevelsesplasser for å observere fugl, dyr og planter, eller å utforske hva som finnes i det våte element. Her er også natursti.

Under vårtrekket opptrer flere arter i store antall. Deltaets varierte våtmarksnatur gir en artsrik hekkefuglefauna. Høsttrekket starter allerede i august og varer fram til islegging i november. I år med lav vannstand er innslaget av arktiske vadere betydelig i august og september.

Pattedyr som elg, grevling, rådyr, mink, snømus, rødrev, røyskatt, ekorn og hare bruker deltaet som fast tilholdssted. Det har blitt gjort regelmessige observasjoner av firfisle, småsalamander, buttsnutet frosk og padde. Randsfjorden er rik på fisk og har hele elleve fiskearter.

Våtmakssenteret leier ut kanoer med tilhørende utstyr. Vi kan etter avtale også guide grupper på området for å oppleve det rike fuglelivet. Våtmarkssenteret stiller da med kikkerter og teleskop til utlån.

Finn opplevelser

Viser 1–12 av 32

Folkestien

1 - 1.5 timer

3.3 km

Erfaringsstol 'Steinen'

0.5 - 1 timer

0.6 km

Høgfossen

0.5 - 2 timer

5 km

Flubergrunden

2 - 2.5 timer

31.5 km

Utkikkspunkt "Ørnereiret" i Odnesberget

1.5 - 2.5 timer

5.1 km

Erfaringsstol 'Vrien'

3 - 5 timer

3.7 km

Erfaringsstol 'Fuglereir'

3 - 5 timer

7.8 km

Fiskelykke ved Våten

0.2 km

Padling flatvann

0.5 - 24 timer

0.3 km

Fugledagen i Dokkadeltaet

Fluberg Fuglefredningsområde

0.6 km

Fluberg bru/ Trane

Viser 1–12 av 32