Store Skillingen rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
6.7 km · 2.5 – 3 t

Buhammeren

Hadeland

Vandring
Enkel
6.2 km · 2 – 2.5 t

Elgsjøen rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
5 km · 1.5 – 2 t

Sølvsberget fra nord

Hadeland

Vandring
Middels
4 km · 1 – 3 t

Tingelstad natur og kultursti

Hadeland

Vandring
Enkel
7.5 km · 2.5 – 3 t

Gammehaugen

Hadeland

Vandring
Middels
6.4 km · 2.5 – 3 t

Harestua – Piperen, alt. rute A

Hadeland

Vandring
Middels
5 km · 2 – 2.5 t

Lia - Hvalabykampen

Hadeland

Vandring
Middels
6.4 km · 2.5 – 3 t

Avalsjøen rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
8.6 km · 2.5 – 3 t

Hornsberget rundt

Hadeland

Vandring
Middels
4.4 km · 2 – 2.5 t

Bjørgeseterlia rundt

Hadeland

Vandring
Middels
6.9 km

Sølvsberget fra sør

Hadeland

Vandring
Enkel
1.2 km · 1 – 3 t

Hvalabyrunden

Hadeland

Vandring
Enkel
6.4 km · 2.5 – 3 t

Moen

Hadeland

Vandring
Enkel
5.6 km · 1.5 – 2 t

Brovoll - Snellingen

Hadeland

Vandring
Middels
9.9 km · 1 – 1.5 t

Den Bergenske kongeveg gjennom Lunner kommune

Hadeland

Vandring
Enkel
31 km · 5 – 6 t

Skjervumsrunden

Hadeland

Vandring
Enkel
4 km · 1 – 1.5 t

Skjervumsmoen

Hadeland

Vandring
Enkel
2.2 km · 0.5 – 1 t

Bilden - en steinsetting

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Geitryggen

Hadeland

Vandring
Middels
4.8 km · 1.5 – 2 t

Grinækerskogen

Hadeland

Vandring
Enkel
1.6 km · 1 – 1.5 t

Almsgjerdingen

Hadeland

Vandring
Enkel
1.5 km · 0.5 – 1 t

Rauhaugen

Hadeland

Vandring
Enkel
6.4 km · 2.5 – 3 t

Fredheim - Kløvstadmarka

Hadeland

Vandring
Enkel
6.2 km · 2 – 2.5 t

Jaren - Merrabakkene

Hadeland

Vandring
Enkel
3.3 km · 1 – 1.5 t

Dæhlenmoen - Jølsen - Tækeroa

Hadeland

Vandring
Middels
9 km · 3 – 3.5 t

Kophaugen rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
7.5 km · 4 – 5 t

Harestulia rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
3.8 km · 1 – 1.5 t

Skjervumsmoen - Horgen

Hadeland

Vandring
Enkel
3.8 km · 1.5 – 2 t

Dæhlenmoen - Gran tre

Hadeland

Vandring
Enkel
6.7 km · 1.5 – 2 t

Skjervum - Lynne - Læhren

Hadeland

Vandring
Enkel
5.1 km · 1.5 – 2 t

Haneknemoen rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
4.4 km

Solobservaratoriet rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
7 km

Granavollen - Helgaker - Tuv

Hadeland

Vandring
Middels
6.2 km · 2.5 – 3 t

Gjerdingshaugen rundt

Hadeland

Vandring
Enkel
3.3 km · 1.2 – 2 t

Kjølvegen - Eggelinna

Hadeland

Vandring
Enkel
5.1 km · 1.5 – 2 t

Falang bru

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Gran prestegårdshage

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Tomtehaugen - Marka

Hadeland

Vandring
Enkel
2.5 km · 1 – 1.5 t

Steinhuset

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Klokkerlåven

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Ringstad - Jørgensløkken

Hadeland

Vandring
Enkel
3.8 km · 1.2 – 2 t

Granavollen

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Skjervum - Prestmarken - Morstad

Hadeland

Vandring
Enkel
7.1 km · 2 – 2.5 t

Gamme - gravfelt

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Show all trails

Download this guide

For access to this guide offline, including all adventures and trail maps, download the Outtt app.

Hadeland er et naturskjønt jordbruksområde med bølgende jorder og skogkledde åser.

Det gode jordsmonnet på Hadeland har ført til et tidlig og intensivt jordbruk, og en rik historie. Mye tyder på at Hadeland har vært et av de store sentrene i Norge fra gammelt av med sine mange storgårder, småkonger og sitt religiøse sentrum på Granavollen. Dette området inkluderte også Toten, Land, Hurdal og tidvis andre nærliggende områder som Ringerike, Gjøvik og deler av Valdres. Granavollen har trolig vært et stort religiøst senter siden før eller rundt Kristi fødsel. Småkongen Halvdan Svarte skal ha gått gjennom isen på Randsfjorden i ca. 840 etter å ha vært i gilde på vestsida, noe som er behørig referert i Snorre. En av flere Halvdanshauger på Østlandet ligger på Tingelstad, og etter sigende skal deler av høvdingens kropp ligge begravet der.

Hadeland har masse rekreasjonsområder. Innsjøer som Randsfjorden, Jarenvatnet, Harestuvatnet og vann og innsjøer oppe på alle de åsene. Dessuten det vakre Fjorda på vestsida av Randsfjorden, som er et innsjøeldorado hvor mange vann henger sammen. Dette området blir mye brukt bl.a. til kanopadling, fisking og camping.

Men også jordbruksområdene på Hadeland er fine til rekreasjon med mange gårdsveger som binder området sammen og gir mange spennende runder å gå. Eller kanskje du velger pilegrimsvegen. Den tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og forbi historiske steder som Søsterkirkene, Granavollen og Tingelstad.

Geologisk er Hadeland interessant med flere markerte vulkanrør som stikker opp av landskapet. Brandbukampen og Sølvsberget er de mest kjente.

Download this guide

For access to this guide offline, including all adventures and trail maps, download the Outtt app.

Sist oppdatert: