Foto: iStock

Rundtur om Vestre Bolæren

Padleleden

Padling
Enkel
11 km · 3 – 4 t

Rundtur om Bjerkøy

Padleleden

Padling
Enkel
7.1 km · 1.5 – 2.5 t

Rundtur om Hvaløy og Gåsøy

Padleleden

Padling
Enkel
11.5 km · 2.5 – 3.5 t

Hvasser rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.1 km · 2.5 – 3.5 t

Rundtur om Husøy

Padleleden

Padling
Enkel
6.9 km · 2 – 2.5 t

Rundtur om Torgersøya

Padleleden

Padling
Enkel
9.9 km · 3 – 3.5 t

Havna til Ildverket

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.9 km · 2.5 – 3.5 t

Havna til Verdens Ende

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
7.2 km · 1.5 – 2.5 t

Langvika to Stauper

Padleled Vestfold

Padling
Middels
13.1 km · 2.5 – 3.5 t

Krøkle til Verdens Ende

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
4.9 km · 1 – 2 t

Rundtur om Bjerkøy

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
22.4 km · 2.5 – 3.5 t

Karljohansvern til Varnestangen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
22.5 km · 4.5 – 5.5 t

Torødstranda til Ildverket

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
17.6 km · 3 – 4 t

Svinevika til Martaholmen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
4 km · 1 – 1.5 t

Ølbergholmen til Svenner

Padleled Vestfold

Padling
Krevende
11.5 km · 4 – 5 t

Risøya til Skråvika

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
9.2 km · 1.5 – 2.5 t

Torødstranda til Grimestadbukta

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
15.6 km · 3 – 4 t

Vollebukta rundtur

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
14.8 km · 3.5 – 4.5 t

Hui rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
8.1 km · 2 – 3 t

Bogen til Melsomvik

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.5 km · 2.5 – 3.5 t

Steinbrygga til Rørestrand

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
6.3 km · 1.5 – 2.5 t

Rosanes til Tønsberg sentrum

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
5.1 km · 1.5 – 2.5 t

Skjellvika til Natholmen og Lindholmen

Padleled Vestfold

Padling
Middels
14.2 km · 3.5 – 4.5 t

Holmestrand to Tvillingbru

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
4.3 km · 1 – 2 t

Bjønnes til Malmøya

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
7.7 km · 1 – 2 t

Indrehavn rundtur

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
9.3 km · 2 – 3 t

Viksfjord rundt fra Bjønnes

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
9.3 km · 2 – 2.5 t

Skjellvika til Flautangen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
4.8 km · 2 – 3 t

Torgersøya rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
10.7 km · 2.5 – 3.5 t

Mørjefjorden rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
12.5 km · 2.5 – 3.5 t

Rundt Sandebukta fra Skjervik

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
12.7 km · 3 – 4 t

Steinbrygga til Fekjær

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
10.2 km · 2 – 3 t

Bjerkøymoloen til Killingen og Gåsrumpa

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
7.8 km · 1.5 – 2.5 t

Sandefjordsfjorden rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.3 km · 2.5 – 3.5 t

Bratsø rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
10.3 km · 2 – 3 t

Granholmen til Furuholmen og Uleholmen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
4.5 km · 1 – 1.5 t

Nevlunghavn til Vestre Bramskjæra

Padleled Vestfold

Padling
Middels
6.4 km · 2 – 2.5 t

Svinevika til Furuholmen og Langeby

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
14.5 km · 3 – 4 t

Indre Vrengen

Padleleden

Padling
Enkel
5.7 km · 1 – 2 t

Indre Mefjord

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
9.8 km · 2 – 3 t

Sandsletta til Varnestangen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
9 km · 2 – 3 t

Veierland Rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
13.6 km · 3 – 4 t

Ormestadvika til Grubesand

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
9.2 km · 2 – 3 t

Steinbrygga til Bastøy

Padleled Vestfold

Padling
Middels
12.4 km · 2 – 3 t

Bogen til Natholmen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
14.1 km · 3 – 4 t

Sandebukta rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
19.2 km · 4 – 5 t

Kløvningen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
3.2 km · 1 – 2 t

Karljohansvern rundtur

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
8.3 km · 2 – 3 t

Batteriøya til Bergeråsen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
19.1 km · 3.5 – 4.5 t

Langvika til Mostranda

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
12.6 km · 2.5 – 3.5 t

Ølbergholmen til Malmøya

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
7.6 km · 2 – 2.5 t

Torødstranda til Ropern

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
10.3 km · 2 – 3 t

Veierland rundt fra Bogen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
15 km · 3.5 – 4.5 t

Langeby til Fruvika

Padleled Vestfold

Padling
Middels
12.3 km · 3.5 – 4 t

Stavernsøya rundt

Padleled Vestfold

Padling
Middels
7.1 km · 1 – 2 t

Helgeroa til Stokkøya og Håøya

Padleled Vestfold

Padling
Middels
15.7 km · 3 – 4 t

Bjønnes til Ølbergholmen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
8.2 km · 2 – 2.5 t

Mefjorden rundt

Padleled Vestfold

Padling
Middels
18.8 km · 3.5 – 4.5 t

Rosanes til Klopp

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
10.6 km · 2 – 3 t

Havna til Lilleskagen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
7.3 km · 2 – 2.5 t

Krøkle til Malurtodden

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
6.9 km · 1.5 – 2.5 t

Langvika til Skjellvika via Stauper

Padleled Vestfold

Padling
Middels
20.4 km · 4 – 5 t

Skjervika til Tvillingbru

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
14.5 km · 3 – 4 t

Melsomvik til Hella og Ravnø

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
15.3 km · 3 – 4 t

Torødstranda til Kjøleholmen og Skrøslingen

Padleled Vestfold

Padling
Middels
11.8 km · 2 – 3 t

Nevlunghavn til Oddane Sand

Padleled Vestfold

Padling
Middels
3.5 km · 1 – 1.5 t

Tenvik til Rossnesodden

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
15.9 km · 3 – 4 t

Sandefjordsfjorden rundt fra Granholmen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.8 km · 2 – 3 t

Granholmen til Håkavika

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
10.7 km · 1.5 – 2.5 t

Melsomvik til Sandodden og Øra

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
14.7 km · 3.5 – 4.5 t

Langeby til Korsvika/Asnes

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
8.5 km · 1.5 – 2.5 t

Vollebukta kort rundtur

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
8.9 km · 1.5 – 2.5 t

Rundtur om Søndre Årøy

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
5.2 km · 1 – 2 t

Håøya rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
5.9 km · 1.5 – 2.5 t

Sandsleta to Hagemannsparken

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
12.9 km · 2 – 3 t

Kjøpmannskjær til Torødstranda

Padleleden

Padling
Enkel
10.2 km · 2 – 3 t

Holmestrand til Sandsletta

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
16.3 km · 3 – 4 t

Bjerkøymoloen til Ulvika

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.4 km · 2.5 – 3.5 t

Rosanes til Hella via Olsåsen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
35.9 km · 4 – 5 t

Sandsletta til Langøya og Varnestangen

Padleled Vestfold

Padling
Middels
16.3 km · 3 – 4 t

Helgeroa til Fugløya

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
12.5 km · 2 – 2.5 t

Viksfjord rundt

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.9 km · 3 – 3.5 t

Ringshaug til Karlsvika

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
7.1 km · 1.5 – 2.5 t

Arøya rundt

Padleled Vestfold

Padling
Middels
16 km · 3 – 4 t

Risøya til Stavernsøya

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
3.7 km · 1 – 1.5 t

Svinevika til Furuholmen

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
9.8 km · 2 – 2.5 t

Melsomvik til Bogen via Gåsø

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
11.5 km · 2.5 – 3.5 t

Skjervika til Jarlsberg brygge

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
4.2 km · 1 – 2 t

Holmestrand til Kommersøya

Padleled Vestfold

Padling
Enkel
27.8 km · 3 – 4 t

Show all trails

Download this guide

For access to this guide offline, including all adventures and trail maps, download the Outtt app.

Padleled Vestfold er ei tilrettelagt padlerute fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Ruta har 28 ulike innfallsporter, alle med sine unike turforslag.

Se turer fra innfallsporter ved Svelvik:
Se turer fra innfallsporter ved Holmestrand og Horten
Se turer fra innfallsporter nær Tønsberg:
Se turer fra innfallsporter på Nøtterøy:
Se turer fra innfallsporter på Tjøme:
Se turer fra innfallsporter på Hvasser:
Se turer fra innfallsporter nær Stokke:
Se turer fra innfallsporter nær Sandefjord:

Se turer fra innfallsporter nær Larvik:

Om Padleled Vestfold
Padleled Vestfold bidrar til trygg padling fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Padleleden synliggjør turforslag og gode padleruter, trygge farvann, parkeringsmuligheter og eksisterende tilrettelegging. Hele området inneholder 91 ulike turer med totalt 622 km med tilrettelagte padleruter i hele Vestfold.

Padleleden går igjennom et nasjonalt viktig skjærgårdsmiljø med stor bruk, hvor Færder nasjonalpark, en av Norges mest besøkte nasjonalparker, ligger svært sentralt. Padleleden dekker ett av de mest befolkningstette områdene i Oslofjorden, men også et av de mest vakre områdene rundt Oslofjorden.

Her har du en skjærgård som er enestående i hele verden, med små øyer og skjær i hopetall. Det er nettopp denne spesielle skjærgården som gjør dette til et bra område selv for nybegynnere å dra på kajakktur. Og skulle du ha større ambisjoner så kan finner du mer åpne områder lenger ut i fjorden.

Du kan velge å starte turen fra en av 28 ulike startpunkt. På hvert startpunkt finner du informasjon om alle turene i dette området samt tilrettelegging for parkering og utsetting av kajakk. Bruk kartet for å få oversikt over alle parkeringsplasser, toaletter, overnattingssteder og butikker i området.

Fra sommeren 2019 vil det også bli åpnet gapahuker, såkalte Padlehuker, der padlere kan overnatte på de ulike øyene i området.

Download this guide

For access to this guide offline, including all adventures and trail maps, download the Outtt app.

Sist oppdatert: