Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Foto: Christer Nilson

Finnskogleden - 13-dager fra Morokulien

Finnskogleden er en sti som tar deg gjennom Finnskogen fra Morokulien til Søre Osen på 13 dager. Stien følger grensa mellom Norge og Sverige, og veksler stadig mellom hvilke land den er i. Den er godt merket med blått merker langs stien. Mange overnattinger vil være i enkle koier eller ubetjente DNT-hytter hvor du må ha med mat til alle måltider. 

Hvordan komme seg dit
Det tar omtrent 2 timer å nå startpunktet for Finnskogleden, Morokulien, fra Oslo eller Karlstad. Og omtrent 5 timer fra Stockholm. Ta toget til Kongsvinger og videre med buss 375 fra “Kongsvinger stasjon” til “Morokulien”

Tilbake fra Søre Osen er det lettest å ta Trysilekspressen tilbake til Oslo. Bussen går fra Kjernmoen busstopp og tar omtrent 2,5 timer til Oslo. Fra Oslo kan du ta toget videre til Karlstad eller Stockholm. 

Last ned denne guiden, inkludert alle vandreturer og turkart, i Outtt appen.

Dag 1

Morokulien til Håvilsrud

Finnskogen

Vandring
Middels
14.2 km · 5 – 7 t

Morokulien til Håvilsrud

Finnskogleden starter ved riksrøys 67 like bak fredsmonumentet, og går nordvestover på grusvei fram til elva Veksla, som krysses på bru. Leden fortsetter på grusvei til Breitjenn, hvor det er fint å raste og bade. Etter Breitjenn er du over på sti. Den går delvis i grensegata, før den ved Billia går inn i Sverige, og over en skogsås fram til Håvilsrud.

Håvildsrud er et lite tettsted som strekker seg over grensa og inn i Norge, hvor det bærer navnet, Kjerret.

Les mer om Morokulien til Håvilsrud

Dag 2

Håvilsrud til Mitandersfors

Finnskogen

Vandring
Middels
17.6 km · 5 – 8 t

Håvilsrud til Mitandersfors

Dagen starter med to kilometer grusvei, før den går over på sti i flatt skogsterreng fram til Vangen, som har vært sæter for norske gårder på andre sida av grensa. Under 2. verdenskrig gikk flere kurérruter over Vangen, bl.a. brukt av en av norges mest kjente krighelter, Gunnar Sønsteby. Videre er det ganske flatt over furumoer og myr fram til Skålsjön, hvor leden krysser elva på en gammel fløtningsdam. Det ligger en gapahuk i strandkanten . Rett bak den stiger leden opp over Källerashöjden med fin utsikt over Varaldsjøen i nord. I hele dette området har det vært skogfinske boplasser.

Mitandersfors vokste fram i forbindelse med jernverket som ble anlagt her i 1841. Det produserte spiker og stangjern, men ble nedlagt som jernbruk allerede i 1874. Mitanderfors Herregård er i dag kurs og konferansenter.

Les mer om Håvilsrud til Mitandersfors

Dag 3

Mitandersfors til Lebiko

Finnskogen

Vandring
Enkel
11.9 km · 3 – 5 t

Mitandersfors til Lebiko

Leden krysser Bogsälven ved Mitandersfors og stiger opp gjennom skogen til Bengtstorp. Derfra i lett fint skogsterreng fram til Lomstorp i nordenden av sjøen Lomsen. Fra innsjøen på sti 1,5 kilometer til Ritamäki, hvor du bør innvilge deg en kaffestopp og ta deg tid til en tur uti enga. Området er naturreservat med rik flora, og du har et velholdt bygningsmiljø med røykstue. Plassen var bebodd fram til1964. På Ritamäki er det enkel servering daglig i perioden 1/6-31/8 klokken 11-18.

Leden fortsetter 2-3 km videre fram til Lebiko, og da har du krysset grensen og er over på norsk side. Underveis passerer du plassen Kissalamp. Lebiko var mellomstasjon for mange norske flyktninger under 2. verdenskrig. Her fikk de mat og hvile før de ble fulgt på siste etappen over grensen til Kissalamp og friheten i nøytrale Sverige. Lebiko var bosatt til 1964.

Les mer om Mitandersfors til Lebiko

Dag 4

Lebiko til Øyermoen

Finnskogen

Vandring
Middels
14.9 km · 5 – 7 t

Lebiko til Øyermoen

Etter et par kilometer i lett skogsterreng, kommer du til Kvåho. En plass med godt vedlikeholdte bygninger og skjøtta innmark. Naboplassen noen kilometrene lenger mot nord, er Abborhøgda med bygninger og rikt kulturlandskap. Denne plassen ble i 1994 rangert blant de ti mest verneverdige kulturlandskap i Norge. Enga vedlikeholdes årlig ved at den blir slått slik det har vært gjordt av folk i uminnelige tider. Her vil du finne mange planter som er sjeldne der moderne gårdsdrift praktiseres. Beste tiden for å oppleve blomsterprakten er rundt midten av juni.

Leden fortsetter i lettgått skogsterreng fram til den bebodde grenda Viker i sørenden av Øyersjøen, hvor du følger vestsiden av sjøen fram til Øyermoen. Midtveis, ved Bolneset, går du gjennom en 4 dekar stor lerkeskog plantet i 1803. Elva Fløyta krysses på Fløytdammen, hvor det har vært tømmerfløting, sagbruk og mølle. Videre går du Rugbråtavegen opp til den skogfinnske slektsgården Nedre Øieren Gård. 

Les mer om Lebiko til Øyermoen

Dag 5

Øyermoen til Askosberget

Finnskogen

Vandring
Middels
13.6 km · 4 – 6 t

Øyermoen til Askosberget

Fra Nedre Øieren gård, går leden nordover. Terrenget stiger svakt over en skogkledd ås, før det faller ned mot elva Rotna, som krysses ved det gamle vadestedet Pøndunen. Landskapet langs elva er skrinn morenejord med mange fine formasjoner fra istiden som eskere, dødisgroper og morener. Landskapet skifter karakter nå leden stiger oppover mot bebyggelsen i Linna og Mellombråten. Jordsmonnet blir mer næringsrikt og granskogen overtar som dominerende treslag. Det var slike granskogområder skogfinnene slo seg ned på fordi de var velegnet for svedjebruk og dyrking av rug. Fra Linna følger leden grensa et par kilometer til riksrøys 83, hvor du dreier inn i Norge fram mot overnattingsstedet Askosberget. 

Les mer om Øyermoen til Askosberget

Dag 6

Askosberget til Røgden

Finnskogen

Vandring
Enkel
15.4 km · 3 – 4 t

Askosberget til Røgden

Dagens etapper er variert med store høydeforskjeller og flotte utsyn. Fra Askosberget dreier leden østover og krysser grensa inn i Sverige ved Nyckelvattnet, som rundes på sørsida. Den fortsetter til Hallsjön som også rundes på sørsida. Her er to gapahuker hvor det er fint å raste og bade. Videre nordover kommer du snart til Fjolperstorp med fint kulturlandskap som holdes i hevd gjennom årlig slått. Videre nedover mot Røgden passerer du flere torp. Flotte utsyn. Røgden er Finnskogens største innsjø. Langs strandlinja flere overnattingssteder. 

Les mer om Askosberget til Røgden

Dag 7

Røgden til Løvhaugen

Finnskogen

Vandring
Middels
14.7 km · 6 – 8 t

Røgden til Løvhaugen

Når du vandrer opp fra Røgden kommer du etter 1 km til Purala med fin bevart røykstue. Herfra i bratt stigning oppover Moldusberget. På toppen av dette næringsrike hyperittberget, er det gild utsikt over hele Røgden og skoglandskapet rundt.

Leden fortsetter mer flatt fram til Abborrtjärnsberg som er naturreservat med rik flora og et finnetorp med åpen røykstue. Her dreier stien i mer vestlig retninge og går inn i Norge fram til Løvhaugen. 

Les mer om Røgden til Løvhaugen

Dag 8

Løvhaugen til Röjden

Finnskogen

Vandring
Middels
17.1 km · 7 – 9 t

Løvhaugen til Röjden

Fra Løvhaugen går du et par km nordover på vei, før du er over på sti i skog fram til Baksjøen. Leden går sør for sjøen, østover til grensegata, som du følger nordover fram til riksrøys 90 på Baksjøberget. I sørhellinga av berget går du forbi flere tufter etter bosetning. Flyktningeruta "Spiker'n" fra 2. verdenskrig krysset grensa her. Flyktningene kom gjerne med tog fra Grefsen i Oslo til Namnå, hvor de møtte losen som fulgte dem til fots de 40 km herfra til Sverige i nattemørk skog. Ruta ble aldri oppdaget og ble brukt til krigens slutt.

Ved Baksjøberget svinger leden på ny østover og inn på svensk side. Ved Böhönen dreier den nordover over Nollaberget med flott utsyn, før stien faller ned mot husklynga ved Röjden. Her passerer leden det legendariske "Korset" i Röjden, et stort kors i bakken hvor ingenting gror nedi korsarmene. Korset ble oppdaget omkring 1850, men ingen har en forklaring på fenomenet. 

Les mer om Løvhaugen til Röjden

Dag 9

Röjden til Medskogen

Finnskogen

Vandring
Middels
27.4 km · 8 – 10 t

Röjden til Medskogen

En lang etappe over flere topper med flotte utsyn. Fra Röjden ganske flatt 6 km vestover inn i Norge. Like før Breisjøen, tar Finnskogleden av fra bilvegen og går på sti nordover gjennom skog. Det stiger sakte oppover til tjennet Kottern. Derfra brattere opp til Gråberget 631 moh. Videre faller og stiger terrenget over flere åser og underlaget veksler mellom furumoer og myr. Leden går i grensegata opp til turens høyeste punkt, Elgklinten 634 moh med storartet utsyn over Finnskogen.

Du fortsetter i grensegata et par kilomter til før du dreier vestlig fram til finnetorpet Furuberget med fint gardsmiljø med mange gamle bygninger. Et par kilometer videre nordover til Østbakken hvor vidt utsyn over Vermundsjøen. Ved Mattiashemmet, som også var en viktig grenseovergang for flyktninger under 2. verdenskrig, krysser du grensa inn i Sverige. Terrenget faller ned til elva som krysses på bro. Herfra 0,5 km til Medskogen som ligger ved hovedveien.

Les mer om Röjden til Medskogen

Dag 10

Medskogen til Haldammen

Finnskogen

Vandring
Middels
23.1 km · 5 – 8 t

Medskogen til Haldammen

Etappa er lang, men lettgått. Du går på grusveier og over furumoer, typisk for Finnskogen.

Fra Medskogen stiger det jamnt oppover mot fjellet Storhøklingen. Det ligger en gapahuk her ikke langt fra toppunktet. Landskapet flater ut og faller noe framover mot Kroksjøen, hvor sommerkaféen Honkaniemi ligger vakkert til nede ved sjøen. Det er 8 km hit, og da passer det med en rast ved strandkanten over en god kopp kaffe og hjemmebakst mens du nyter stillheten og landskapet.

Noen kilometer videre, og du er i grenda Possåsen med sin spennende historie. På det meste bodde det 100 personer her. Det var på 1900-tallet. Tettsted lå på grensa og hadde 2 tollstasjoner.

Finnskogleden fortsetter videre nordover på grusvei fram til grenda Juvberget med fjellet Juvbergshetta som markert orienteringspunkt rett bak. Med sine 611 moh er den en av de høyeste toppene i Finnskogen, og gir utsyn over store deler av de vide skogbygdene. Om du synes turen har vært lang nok, har Turistforeningen overnattingstilbud i drengestua på Juvberget gård. Du trenger standard DNT-nøkkel for tilgang. Drengestua har propankomfyr, og du må selv ha med mat. I tillegg tilbyr Nedre Juvberget gård overnatting.

Fortsatt gjenstår 6 kilometer gjennom lettgått skogsterreng fram til Haldammen. Nervang gård henter deg her mot et lite honorar om du overnatter hos dem. Det sparer deg for 4,5 kilometers vandring fram til Gravberget, og du får mer tid til å utforske Gravberget og kirken som har fått oppmerksomhet over hele verden for sin arkitektur.

Les mer om Medskogen til Haldammen

Dag 11

Haldammen - Gravberget - Bråten

Finnskogen

Vandring
Middels
22.8 km · 6 – 8 t

Haldammen - Gravberget - Bråten

Overnatter du på Nervang gård, vil det være naturlig å starte dagens etappe fra Gravberget i stedet for fra Haldammen. Fra Øvre Berget gård, får du et siste utsyn over bygda før du går inn i skogen og det rikholdige dyrelivet du finner herfra og nordover til Bråten bl.a. med store bestander av elg og trane.

Stien går nordover. Noen km etter Furuberget kommer du til stidele til Gjestgiveriet. Dette er en tømmerhytta fra 2. verdenskrig, godt skjult i terrenget med en dramatisk historie. Både inne og utenfor veggen er plassert slippkontainere fra krigens dager. Det er merket sti hit, og hytta ligger bare 1 km vest for Finnskogleden.

Tilbake på Finnskogleden er det bare 5 km til bosetningen Bråten/Bastuknappen, hvor landskapet er mer åpent. Her bodde det 300 mennesker før arbeidsplassene i skogen forsvant. I Bråten var det da tollstasjon.

Les mer om Haldammen - Gravberget - Bråten

Dag 12

Bråten til Håberget

Finnskogen

Vandring
Middels
14.8 km · 6 – 8 t

Bråten til Håberget

Denne etappa har få synlige spor etter bosetning når du forlater Bråten og den svenske bygda Bastuknappen. Etter et par kilometer gjør riksgrensa en knekk østover ved grenserøys 108. Dette er Finnskogledens siste kontakt med den svenske delen av Finnskogen. 5 kilometer senere går du over Kjølberget som er Finnskogledens høyeste punkt 705 moh. Her åpner landskapet seg med vid utsyn til Trysilfjellet. Leden fortsetter gjennom et stort myrområde som bygner av multer i juli/august i gode multeår.

Snart kommer du til Nygarden/Høljebakken som ligger som en oase midt i skoghavet. Her svinger Finnskogleden vestover til finnegården Håberget, som er et av Finnskogens mest velholdte gardsbruk med fast bosetning. Hos kunstnerfamilien Gry og Trygve Hansen kan du gjøre avtale om å få se Trygves imponerende arbeider innen treskjæring. Selve verkene er høyst særpregede og blander gammel tradisjon fra sakral kirkekunst med et eget galleri av figurer, mønstre, teknikker og materialer. 

Les mer om Bråten til Håberget

Dag 13

Håberget til Søre Osen

Finnskogen

Vandring
Middels
7.3 km · 3 – 5 t

Håberget til Søre Osen

Fra gården går leden over berget med samme navn, før terrenget begynner å falle ned mot innsjøen Søre Osen, hvor bilveien mellom Eleverum og Trysil går. Fra Håbergskoia på høyeste punktet av denne etappen, kan du velge skogsbilveien om du vil ha en lettgått tur de siste kilometrene. Mange vil nok oppleve stien fra Grimsrudsætra til Vesle Osensjøen som tunggått.

Osensjøen er nordgrensen for den skogfinske bosetningen på Finnskogen. Lenger nord var ikke forholdene gode nok for svedjebruk.

Les mer om Håberget til Søre Osen

Sist oppdatert: