Lomen stavkyrkje Kulturminner

 • Lomen stavkyrkje, sydveggen

  Lomen stavkyrkje, sydveggen Foto: Morten Helgesen

 • Lomen stavkyrkje, østveggen

  Lomen stavkyrkje, østveggen Foto: Morten Helgesen

 • Lomen stavkyrkje med porten til høyre

  Lomen stavkyrkje med porten til høyre Foto: Morten Helgesen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: april-november

Om Lomen stavkyrkje

Lomen stavkirke ligger vest i Vestre Slidre kommune. Fra E16 tar du av fylkesvei 293 og finner parkeringsplass rett etter krysset. Herfra spaserer du et par hundre meter oppover i lia på den gamle kongeveien som går mellom Hovegårdene. En smal gøte fører frem til stavkirken. Ankomsten blir nesten middelaldersk til denne vakre plassen. Lomen stavkirke er datert til omkring 1192. Undersøkelser av treverket i kirken viser at tømmeret er felt i 1179. Kirka er svært lik Høre stavkyrkje. Den eldste mynten som er funnet er datert til kong Sverres regjeringstid 1177-1202. Kirkens ytre forbereder ikke den besøkende på det som venter på innsiden. Hoveddelen av skipet har fire kraftige hjørnestaver som avgrenser det hevede midtrommet med buer mellom hjørnestavene og gallerier rundt. Stavene har kapitel midt på og ansiktsmasker øverst. Det opprinnelige taket er for en stor del bevart, mens bare deler av det opprinnelige koret er beholdt. Kirka har portaler med treskurd og dyreornamentikk fra middelalderen. Et låsebeslag på vestdøra er fra samme tida. Av klebersteinsdøpefonten, datert til 1150-1200, er bare foten på plass i kirken. Ved nordre langveggen i koret står ei kassekiste fra middelalderen. Kista er lik kistene fra Osebergfunnet. Den har 2 runeinnskrifter fra 1200-talet. I klokketårnet henger 2 klokker, ei fra 1200-tallet og den andre 100 år yngre. Særlig den yngste har en nydelig sølvklang. Madonnahodet på alteret er en gipskopi av den vakre originalen fra 1200-talet. Hodet har trolig vært en del av en helfigur. Maria har bølgende hår og krone med fire takker. Originalen er på Valdres Folkemuseum På konstruksjoner fra middelalderen er nyere maling fjerna og de er trehvite. Etterreformatoriske deler har fått beholde malinga. Kirka, klokketårnet (støpulen) og kirkegarden er freda. Kirkegården har form som et parallellogram. Nordre og søndre mur er ca 38 m lange, østre og vestre ca 30 m. Murene bredde er omlag 1,30-1,50 m brede av naturstenblokker. Murenes høyde på sør-, vest- og østsiden er mellom 1,50 og 1,80 m. Kirkegården har inngang gjennom en åpning i sørøst der det i 1971 ble reist en liten portal i tre med skiferdekket tak til erstatning for en eldre. Omkring 1750 ble kirka ombygd. Den fikk da nytt kor mot øst og ble utvida vestover. Veggene i skipet ble flyttet ut på svalgangen sin plass for å utvide kirkerommet. Den halvrunde koravslutninga (apsis) ble fjernet og taket løftet. Nye vinduer ble satt inn. Plankene ytterveggene ble lagt vannrett og taket ble skifertekt. Mer folk i bygda krevde større kirke. I 1914 ble en ny Lomen kirke innviet på nedsiden av E16, og stavkirka gikk ut av vanlig bruk.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Fugleliv i Lomendeltaet

Vang

Fuglekikking
Enkel
 

Hamaren

Vang

Vandring
Middels
1.8 km · 1 – 1.5 t

Padletur på Slidrefjorden

Valdres

Padling
Middels
9.6 km

Riddarberg

Vang

Vandring
Middels
1.6 km · 0.5 – 1 t

Sist oppdatert: