Danebu tidligløype

Langrenn 15.8 km

Legg i Favoritter

Tur i oppkjørt løype. For oppdatert løypestatus, se www.skisporet.no -> Østlandet -> Oppland -> Aurdal og Kruk løypelag. Følg E16 til Aurdal og ta av mot Danebu (automatbom kr. 20,-). På Aurdalsåsen er det flere alternative Parkeringsmuligheterr: ved Damtjern, langs veien mot Danebu, ved Danebu, 300 m før Aurdal Fjellkirke og ved Aurdal Fjellpark. Løypa går i småkupert terreng og følger traséen mot Nythun/Kruk. Trivelig kupert løype på bred skogsbilvei. Gå så langt du ønsker. I løypekrysset sør for Fjeslitjernet, ta til venstre for alternativ retur. Du kommer inn på hovedløypa igjen sør for Surttinden. Hele runden er ca. 17,5 km avhengig av valgt parkering.
Kjell Arne Berntsen
Kjell Arne Berntsen

Likte du Danebu tidligløype? Finn opplevelser i nærheten.

Ividalsrunden

2 - 2.5 t

14 km

Fjellenden

2 - 3 t

6.5 km

Vardeberget

2.5 - 3 t

2.9 km

På kongeveg gjennom Aurdalsbyen

2.7 km