Pilgrimsleden Sløvika - Høgkorset

Hadeland

Vandring 33.5 km

Legg i Favoritter

Pilegrimsleden til Trondheim er et nettverk av historiske veger gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Leden går fra Oslo gjennom Nordmarka til Bønsnes og videre til Jevnaker og Hadeland. Dagens pilegrimsled er merket gjennom Jevnaker kommune, fra Sløvika mot Granavollen, over Tingelstadplatået, til Brandbu, opp Kjølvegen og videre mot Einafjorden og over til Toten. Målet er Olav den Helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål i Europa gjennom hele middelalderen. 1. Jevnaker - Granavollen ca 20 km. Pilegrimleden går via Sløvika opp mot Gamme og videre til Granavollen hvor du finner Pilegrimssenteret , Søsterkirkene, Granavolden gjæstgivere mm. Dette er lett vandring med god utsikt over Randsfjorden og et vakkert, frodig kulturlandskap. 2. Granavollen - Høgkorset ca 20 km. Pilegrimsleden følger Den bergenske hovedveg/Kongevegen, som er den gamle hovedvegen fra Oslo til Bergen. Vandringen går på et gammelt vegfar i et vakkert kulturlandskap med beitedyr, gamle gårder og langs flere gravfelt/gravhauger framtil St. Petri (Gamle Tingelstad kirke) og Hadeland Folkemuseum. Leden går videre ned til Brandbu og følger Kjølvegen opp til Høgkorset. Fra Høgkorset går leden videre mot Lena, ca. 30 kilometer og videre gjennom Toten. Adkomst: Pilegrimsleden går gjennom både Jevnaker og Gran kommuner, samt en tilleggssløyfe om Lunner kirke, og kan derfor startes og avsluttes på mange plasser om man ønsker å gå kun enkelte strekninger. Ytterligere informasjon om leden finnes på Pilegrimsleden.no og hos Pilegrimssenteret på Granavollen.
Kari Møyner
Kari Møyner
Jan Feste
Kari Møyner

Likte du Pilgrimsleden Sløvika - Høgkorset? Finn opplevelser i nærheten.

Bolkenrunden

1.5 - 2 t

4.8 km

Falang bru

Buhammeren

2 - 2.5 t

6.2 km

Gamme - gravfelt