Skjervum - Prestmarken - Morstad

Hadeland

Vandring 2 - 2.5 t 7.1 km

Legg i Favoritter

Start: Skjervum helse- og omsorgssenter/Gran sykehjem - mulighet for parkeringer her.
Lengde: 7,2 km
Lett rundtur på gutuer og gang- og sykkelveger

Utgangspunktet for denne turen er Skjervum, men du kan ta turen også fra for eksempel Gran sentrum.
Fra Skjervum går du gang- og sykkelvegen opp Sykehjemsvegen til toppen og tar sørover langs Nordre Ålsvegen. Noen hundre meter før Trintom skole svinger du til venstre inn på gutua oppover mot Almsødegåren, tar til høyre over Gisleberg og går over til Vennolumsvegen. Her er det flere vegvalg, men denne ruta går ned til Søndre Ålsvegen og sørover langs denne til Søndre Morstadgutua. Du kommer da ned til Nødetatsbygget og går gangvegen inn i Gran sentrum, forbi Hadeland VGS og opp Hovsgutua. Ta til venstre ned Hovsvegen. første til høyre inn Øgardsvegen for så å ta ned Øgardsbakka til riksveg 4. Følg gang- og sykkelvegen nordover og ta opp Skjervumsvegn tilbake til start.

Adkomst: Ta av Rv4 ved Granvang og følg Hovsvegen og Nordre Ålsvegen til Skjervusmvegen tar av ned til Skjervum helse- og omsorgssenter (Gran sykehjem).

Else Hagen Lyngstad
Sissel S. Bjerkehagen, avisen Hadeland

Likte du Skjervum - Prestmarken - Morstad? Finn opplevelser i nærheten.

Skjervumsmoen - Horgen

1.5 - 2 t

3.8 km

Skjervumsmoen

0.5 - 1 t

2.2 km

Skjervumsrunden

1 - 1.5 t

4 km

Hvalabyrunden

2.5 - 3 t

6.4 km