Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter Overnatting

Et hyggelig besøkssenter i Søndre Land med fuglekikking, aktiviteter, kanoutleie og enkel servering på sommeren

 • Dokkadeltaet Våtmarkssenter
Dokka Delta Wetland Centre

  Dokkadeltaet Våtmarkssenter Dokka Delta Wetland Centre Foto: Thor Østbye

 • Fra åpning av naturhuset
The opening of the visitor centre

  Fra åpning av naturhuset The opening of the visitor centre

 • Fugletårnet ved Våtmarkssenteret
The bird tower next to the Wetland Centre

  Fugletårnet ved Våtmarkssenteret The bird tower next to the Wetland Centre Foto: Magnus Nygård

 • Foto: Magnus Nygård

 • Dokkadeltaet Våtmarkssenter vinterstid
Dokka Delta Wetland Centre in winter

  Dokkadeltaet Våtmarkssenter vinterstid Dokka Delta Wetland Centre in winter Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: januar-desember

Om Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter sitt besøkssenter ligger ved Dokkadeltaet naturreservat . Våtmarkssenteret er et naturkompetansesenter og jobber blant annet med naturveiledning, guidede turer, naturkartlegging og skjøtsel av truede arter og naturtyper. Se mer info om Våtmarkssenteret her.

Våtmarkssenteret består av to bygninger og et fugletårn. Byggene inneholder undervisnings/utstillingsrom for bruk på vår/sommer og høst, samt kontorer, lesehjørne, toaletter, kjøkken etc. for helårsbruk. Et av byggene er bygd i tungt bindingsverk, slik de gamle låvene langs Randsfjorden tradisjonelt ble bygd. Huset er bygd av Dovre handverkssenter og Næmingeordningen, samt av elever ved bygg og anleggsteknikk ved Dokka Videregående skole og lokale håndverkere. Det er brukt seinvokst gran i konstruksjonene, og ulike lauvtreslag som osp, gråor, bjørk og eik innvendig. Om sommeren holder Våtmarkssenteret åpent onsdager og lørdager i perioden fra skoleslutt til skolestart. Aktiviteter for både små og store står på programmet og det er enkel servering. For mer informasjon se her.

Foran Våtmarkssenteret ligger et fugletårn som benyttes til fuglekikking. Deltaets varierte våtmarksnatur gir en artsrik hekkefuglefauna i verneområdet. Vannfugl, dagrovfugler, ugler og spurvefugl samt flere sjeldne og fåtallige fuglearter, blant dem toppdykker, skjeand, knekkand, jordugle, kattugle, dvergspett, vendehals og rosenfink finner egnede hekkeplasser i deltaområdet. Om du har med kikkert, vil du helt sikkert få øye på en av de totalt 219 observerte fugleartene i verneområdet.

Det er også mulig å leie kano på Våtmarkssenteret slik at du kan komme ut i deltaet. Det er ferdselsforbud på mudderbankene i Dokkadeltaet naturreservat mellom 15. mars og 15. oktober.

Veibeskrivelse

Med buss: Lokalrute 153, busstopp Odnes skole.

Med bil: Følg fylkesvei 33 sør fra Gjøvik mot Dokka. Ta ned til venstre på Odnes der det er skiltet til Våtmarkssenteret. Nord fra Dokka til Odnes følger du fylkesvei 33 og svinger ned til høyre på Odnes der det er skiltet til Våtmarkssenteret. Etter å ha passert jernbaneovergangen tas det til høyre. Parker på parkeringsplass og gå opp den lille bakken.

Turbeskrivelse

Starter man fra Dokka kan man gjerne velge sykkel. Man følger fylkesvei 33 mot Gjøvik og svinger ned til høyre på Odnes der det er skiltet til Våtmarkssenteret. Deretter følger man skiltingen ned mot Våtmarkssenteret. Etter å ha passert jernbaneovergangen ved Land sag tar du til høyre der du finner Våtmarkssenteret nede ved fjorden.

Velger du å nå Våtmarkssenteret til fots kan du benytte Natur- og kulturstien langs Valdresbanen.

Faktaopplysninger

 • Ta med vann, det er ikke mange muligheter til å fylle på underveis.
 • Medbring gjerne ved/grillkull, bålpanne er tilgjengelig både på Våten og på Våtmarkssenteret.
 • Medbring kort/kontanter/vipps om du besøker Våtmarkssenteret onsdag eller lørdag i skoleferien.
 • Viktig: Det er ferdselsforbud på mudderbankene i Dokkadeltaet naturreservat mellom 15. mars og 15. oktober.

Fasiliteter

 • Gratis parkering ved Våtmarkssenteret.
 • Sommeråpent på Våtmarkssenteret onsdager og lørdager fra skoleslutt til skolestart.
 • Gratis toaletter (når senteret er åpent).
 • Enkelt kafétilbud (når senteret er åpent).
 • Kanoutleie fra Våtmarkssenteret.

For mer informasjon se www.dokkadeltaet.no 

Overnattingsmuligheter

I nærheten av Dokka sentrum er det overnattingsmuligheter på Dokka Camping. 

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Dokkadeltaet naturreservat

Land

Interessepunkt
Enkel
  0.5 – 1.5 t

Pålebrygga på Våten

Land

Fuglekikking
Enkel
0.3 km · 0.5 – 1 t

Utkikkspunktet «Ørnereiret» i Odnesberget

Land

Interessepunkt
Middels
5.1 km · 1.5 – 2.5 t

Høgfossen

Land

Vandring
Middels
5 km · 1 – 3 t

Sist oppdatert: