Traneskrik på Øynadn Fuglekikking

 • Øynadn

  Øynadn Foto: Thor Østbye

 • Laksand

  Laksand Foto: Thor Østbye

 • Rødstilk

  Rødstilk Foto: Thor Østbye

 • Blåstrupe

  Blåstrupe Foto: Thor Østbye

 • Trane

  Trane Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 2.5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 110 meter
 • Varighet: 2-2.5 timer

Om Traneskrik på Øynadn

Øynadn er ei lita naturperle i Vang med eit rikt fugleliv. Verneområdet ligg sør i Vang kommune og grenser til Vestre Slidre og Hemsedal. Dette er eit typisk elvelandskap med vatn, raske og stille elvar, grunne tjern, loner, bekkar, sand- og grusøyrer, myr, sump og mudderbankar. Ein stor del av området er middels næringsrike myrer, rike vierkratt og middelsrik til rik fjellbjørkeskog. Det finst også ekstremrik og fattig vegetasjon.

Variasjonen i naturtypar og god tilgang på næring gir stort artsmangfald og høg tettleik av mange arter fuglar og planter. For fugl har området størst verdi som hekkeplass for vassfugl, trekkområde vår og haust, og matleitingsområde for arter som hekker i nærleiken. Totalt er 102 arter observert. Av desse er 59 arter registrert med hekking, mens 4 arter til trulig har hekka. For vassfugl fordeler dette seg på lom 1art, ender 8 artar, trane 1 art, vadefugl 8 artar, måker 2 artar og sporvefuglar 4 artar.

Er du heldig kan du både sjå og ikkje minst høyre den store Trana i vasskanten.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Våtmark på Øynadn

Vang

Planteliv
Enkel
 

Vabakko

Vang

Vandring
Enkel
3 km · 0.2 – 1 t

Hulabaksteinen

Vang

Vandring
Enkel
0.8 km · 0.2 – 0.5 t

Elgparadiset Smådalen

Vang

Dyreliv
Enkel
 

Sist oppdatert: