Odde brui

Kulturminner

Legg i Favoritter

Ikkje mange stader i Noreg finn du ei bru bygd etter tegningar frå 1794. Flott har ho blitt!

I 2014 vart Oddebrui attreist med nytt treverk, bygd på same måten som 200 år tidlegare. Generalvegmeister Hammer hadde i sin veginstruks frå 1794 gjeve ei god og detaljert skildring av korleis ei kongevegbru skulle vere. Mellom anna skulle ho ha solide berebjelkar nedfelt i muren, tett golv og høgt rekkverk. Alt måtte tjærast tre gonger for å halde seg lenge. På kvar ende av rekkverket skulle det vere høge endestolpar utsmykka med høvesvis. Kongen sitt monogram, namnet på brua, årstalet og namnet på brubyggjaren. Dette skulle gjerast så smukt «som ethvert Sted (den alt for megen Bekostning) tillader».


I 2014 vart Oddebrui attreist med nytt treverk, bygd på same måten som 200 år tidlegare. Generalvegmeister Hammer hadde i sin veginstruks frå 1794 gjeve ei god og detaljert skildring av korleis ei kongevegbru skulle vere. Mellom anna skulle ho ha solide berebjelkar nedfelt i muren, tett golv og høgt rekkverk. Alt måtte tjærast tre gonger for å halde seg lenge. På kvar ende av rekkverket skulle det vere høge endestolpar utsmykka med høvesvis. Kongen sitt monogram, namnet på brua, årstalet og namnet på brubyggjaren. Dette skulle gjerast så smukt «som ethvert Sted (den alt for megen Bekostning) tillader».

Sverre Hjørnevik
Sverre Hjørnevik
Jan Adriansen

Likte du Odde brui? Finn opplevelser i nærheten.

Bleia

3 - 4 t

7.4 km

Maristova

Håvardskleivi

1 - 2 t

2.5 km

Øvre Salen

1.5 - 2.5 t

4.4 km