«Hjortejakt» på Vennis Dyreliv

 • De grønne spirene er attraktive.

  De grønne spirene er attraktive. Foto: Thor Østbye

 • Mye hjort på Vennis om vinteren fordi det er lite snø der.

  Mye hjort på Vennis om vinteren fordi det er lite snø der. Foto: Thor Østbye

 • På våren trekker hjorten ned på jordene.

  På våren trekker hjorten ned på jordene. Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: april-november

Om «Hjortejakt» på Vennis

Hjorten er ein relativt ny art i Vangsnaturen. I nyare tid blei den første hjorten skutt på Hagastrønde under krigen. Sidan har bestanden tatt seg gradvis opp og Vang har nå ei stor og kraftig hjortestamme og hjorten er nå vanleg i dei fleste skogkledde terreng under skoggrensa. I perioden 2006–2013 blei det i gjennomsnitt skote 52 hjortar i året i Vang.

For deg som vil oppleve hjorten på nært hald er nok sjansen aller best til å sjå han på innmark i skumringstimen. Men tek du tida til hjelp er det mogleg å komme nært innpå hjorten. Særlig på Vennis er sjansane gode om du set deg på rette plassen, har vinden mot deg og klarar å vera stille. På Vennis er det frodig lauvskog, klassisk furuskog og bratt lende - perfekt for hjorten.

Hjorten er ein relativt ny art i Vangsnaturen. I nyare tid blei den første hjorten skutt på Hagastrønde under krigen. Sidan har bestanden tatt seg gradvis opp og Vang har nå ei stor og kraftig hjortestamme og hjorten er nå vanleg i dei fleste skogkledde terreng under skoggrensa. I perioden 2006–2013 blei det i gjennomsnitt skote 52 hjortar i året i Vang.

For deg som vil oppleve hjorten på nært hald er nok sjansen aller best til å sjå han på innmark i skumringstimen. Men tek du tida til hjelp er det mogleg å komme nært innpå hjorten. Særlig på Vennis er sjansane gode om du set deg på rette plassen, har vinden mot deg og klarar å vera stille. På Vennis er det frodig lauvskog, klassisk furuskog og bratt lende - perfekt for hjorten.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Vennis - Sandalen

Vang

Vandring
Middels
6.4 km · 2 – 3 t

Kvednahuse i Leineån

Vang

Kulturminner
Enkel
 

Fuglane i Uri

Vang

Fuglekikking
Middels
2.6 km · 1 – 2 t

Sist oppdatert: