Edellauvskog på Tøso Planteliv

 • Vanlig Villrips

  Vanlig Villrips Foto: Thor Østbye

 • Alm

  Alm Foto: Thor Østbye

 • Leddved

  Leddved Foto: Thor Østbye

 • Tystbast

  Tystbast Foto: Thor Østbye

 • Myske

  Myske Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: juni-november

Om Edellauvskog på Tøso

Edellauvskog i fjellbygda Vang. Eksotisk at trea som veks langs kysten har funne fotfeste i Vang. Kor i Vang kan vekstvilkåra vera så gode? Hassel med nøtter er blant trea du kan se i Tøso naturreservat. Spanande. Edellauvskog av alm og lind er uvanleg i det indre av Østlandet. Naturreservatet ligg sørvend og lunt og har eit godt lokalklima. Jordsmonnet er næringsrikt med den lett forvitrande fyllitten i grunnen. Dette gir særleg gode vekstvilkår for en rekke sjeldne og næringskrevjande planter og tre i reservatet. I tresjiktet finn vi alm, bjørk, osp, selje, rogn, hegg og hassel. I busksjiktet veks tysbast, dvergmispel, rips, leddved, kanelrose, bringebær og einer. Og i feltsjiktet er det planter som myske, springfrø, tyrihjelm, strutseveng, mjødurt, kantkonvall, kranskonvall, liljekonvall, lerkespore, brunrot, flekkmarihand og på tørrere plasser bl.a. bergfrue, rosenrot, lodnebregne, bitterbergknapp, bergmynte, piggstorr og skogvikke. Området har ikkje vore utsatt for menneskeleg inngrep, bare nokre få sauer beiter her. Stadige ras, innimellom store. Stein, blokkar og is fra høgereliggande fjell er med på forme dei øvre deler av reservatet der mykje skog blir lagt ned av ras. Reservatet er stedvis svært bratt med ein del grov, løs ur. Delar av den eldre skogen er tett og bratt, og gjer området vanskeleg tilgjengeleg. Reservatet kan vera risikofylt å ferdast i. Adkomst: Fra E16 i Øye i Vang i Valdres, tek du fv 293 på nordsida av Vangsmjøsa. Det er ca 4,5 km fram til Tøso naturreservat, som ligg ca 70 høydemeter høgare enn fylkesvegen. Tøso ligg mellom 540 og 650 moh.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser