Øye Stave Church Kulturminner

  • Foto: Morten Helgesen

  • Foto: Morten Helgesen

Viktig informasjon

  • Destination Vang
  • Season januar–desember

Legg i favoritter

Om Øye Stave Church

Øye stavkirke har et sterkt middelaldersk preg. Den har svalgang og halvrund koravslutning bak alteret (apsis). Det er ikke benker i skipet, bare langs veggene. Kirka har en svært smal åpning inn i koret slik det var i den katolske kirka før reformasjonen, og den er mørk med små glugger med 12 cm i diameter for lyset.

Kirka er trolig bygd sist på 1100-talet som ei søylestavkirke med fire frittstående søyler i kirkerommet. Disse bærer ikke noe opphøyd midtparti slik som i Høre, Lomen og Hegge. Øye stavkirke er uvanlig og ligner mest på Vang stavkirke, som nå står i Polen.

Dagens stavkirke er egentlig en rekonstruksjon på grunnlag av 156 deler som ble funnet under gulvet til den nye kirken da grunnmuren i denne skulle utbedres i 1935. Den rekonstruerte stavkirka ble innviet i 1965. I middelalderen sto stavkirke på Øyeflaten, nordvest for den gjenreiste stavkirken og nærmere vannet. Stavkirken på Øyeflaten var plassert nær ved den gamle ferdselsvegen over Fillefjell, som skal ha vært hellelagt nærmest kirken. Kirken lå lavt og det kunne bli svært fuktig der under vårflommen. Gravene skal ha blitt fylt med vann så en måtte legge steiner på kistene for å få de ned. Kirka var dårlig og ble antagelig tatt ned i forbindelse med at den nye kirka ble innviet i 1747. I utkanten av det en mener var kirketomten, er det plassert en minnestein med et innrisset kors og teksten: ”GUD SIGNE DEI SOM KVILE HER / ØYE STAVKIRKE 11-1200 – 1747.”

Kirka har kopier av to middelalderske portaler (trolig fra 1100-talet) med rik dyreornamentikk. Døra har en dørring fra middelalderen.  Alteret bærer et krusifiks med Kristus (antagelig fra første del av 1300-tallet) og et kors (antagelig fra første del av 1200-tallet). Døpefonten av tre fra 1300-talet er svært uvanlig. En benk i koret i stolpekonstruksjon er kanskje fra middelalderen. Runer er påvist i kirka, en av de kan være et Maria-monogram.

Den tidligere stavkirken har i hovedsak sett ut som den rekonstruerte stavkirka.

Adkomst: Kirkestedet Øye ligger ved vestenden av Vangsmjøsa. E16 passerer rett forbi og det er parkering rett ved kirka

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Øye Stave Church kart