Milesteinsvegen Sykling

 • Hugaviken, Vang

  Hugaviken, Vang Foto: Dag Nordsveen

 • Lome, Vestre Slidre

  Lome, Vestre Slidre Foto: Dag Nordsveen

 • Brustogobekken, Leira (Nord-Aurdal)

  Brustogobekken, Leira (Nord-Aurdal) Foto: Dag Nordsveen

 • Fløgstrondfjorden, Tyinkrysset

  Fløgstrondfjorden, Tyinkrysset Foto: Dag Nordsveen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 150 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 1,620 meter
 • Varighet: 1-14 timer

Om Milesteinsvegen

Har du lurt på hvorfor rv 33 og E16 mellom Land og Filefjell har jernskilt som viser avstanden til Odnes? Kanskje en sykkeltur fra skilt til skilt kan friste en god sommerdag? Ikke nødvendig å ta hele strekningen i et jafs. Under finner du en oversikt over hvor skiltene står.

Milesteinene med jernplater mellom Odnes og Filefjell ble i sin tid satt opp for å vise avstanden for dem som kjørte posten med hest. Det var nemlig slik at posten til Valdres kom med båt over Randsfjorden til Odnes,  og ble fraktet videre derfra med hesteskyss oppover Valdres. Posttransporten foregikk på denne måten fra 1869 og fram til 1907, da Valdresbanen fikk i oppdrag å ta posten til Fagernes. Postvegen gikk gjennom Nordsinni, over Tonsåsen, gjennom Aurdal, Vestre Slidre og Vang, før fjellovergangen over Filefjell.

Det var to slags skilt med støpejernsplater. For hver 10 kilometer sto et skilt med riksvåpen, posthorn og innskriften ”---- kilometer fra Odnæs”. For hver mellomliggende fem kilometer sto kun ”5 kilometer” med riksvåpen og posthorn.


Her er de bevarte milesteinene:   

1.    ”5 kilometer” fra Odnes, sto ved Brurud, Nordre Land, står på Lands Museum på Dokka.   
2.    ”10 kilometer fra Odnæs”, står ved Kolterud nord for Dokka, Nordre Land.
3.    ”20 kilometer fra Odnæs”, står ved Leppdalen, Nordre Land.
4.    ”40 kilometer fra Odnæs”, står ved Os på Tonsåsen, Etnedal.
5.    ”50 kilometer fra Odnæs”, Kristianslund, Aurdal, Nord-Aurdal.
6.    ”5 kilometer”, egentlig 55 kilometer fra Odnes, Onstadmarken, Nord-Aurdal. Murfoten og noe av jernplata på Valdres Folkemuseum.
7.    ”60 kilometer fra Odnæs”, Brustogobekken, Leira, Nord-Aurdal.
8.    ”5 kilometer”, egentlig 65 kilometer fra Odnes, sto sør i Fagernes, står nå på parkeringsplassen til Valdres Folkemuseum.
9.    ”5 kilometer”, egentlig 75 kilometer fra Odnes, står ved Stavenjord, Ulnes, Nord-Aurdal.
10.    ”5 kilometer”, egentlig 85 kilometer fra Odnes, står ved Handesletta, Vestre Slidre.
11.    ”5 kilometer”, egentlig 95 kilometer fra Odnes, står ved Lome, Vestre Slidre. 
12.    ”100 kilometer fra Odnæs”, står ved Skeiesmoen, Ryfoss, Vang.
13.    ”5 kilometer”, egentlig 105 kilometer fra Odnes, står ved Tveitabrue, Vang. 
14.    ”110 kilometer fra Odnæs”, står ved Hugaviken, Vang.
15.    ”5 kilometer”, egentlig 115 kilometer fra Odnes, står ved Synshagen, Vang.
16.    ”120 kilometer fra Odnæs”, står ved Bergsreino, Mjøsvang, Vang.
17.    ”130 kilometer fra Odnæs”, står ved Kjerstein, Øye, Vang.
18.    ”5 kilometer”, egentlig 135 kilometer fra Odnes, står ved Skogstad, Øye, Vang.
19.    ”140 kilometer fra Odnæs”, står ved Fløgstrønden, Vang.
20.    ”5 kilometer”, egentlig 145 kilometer fra Odnes, kun murfoten står ved gamlevegen langs Otrøvatn, Vang.

Milesteinene fra 1687
Jernplatene som viser avstanden til Odnes var for hesteskysskarene som transporterte posten og ble satt opp i siste halvdel av 1800. Langs veiene vil dere også finne milesteiner av stein. Disse er fra 1687. Initiativet kom fra Danskekongene som var opptatt av at de reisende skulle vite hvor langt det var mellom de viktigeste byene i Norge. Det ble derfor alt i skyssvesenloven av 1648 bestemt at vegene i Norge skulle oppmåles og merkes med skilt som viste hele og fjerdingsmil. De har kongemonogrammet til Christian 5., innskriften ”En Mil”, forbokstavene til stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve, og årstallet 1687. Det finnes en slik stein ved Grihamar i Vang, en på Reien i Vestre Slidre og en restaurert stein utenfor Aurdal kirke i Nord-Aurdal.


Vedlikehold av jernplatene
I 1934 lå de fleste jernplatene i vegkanten. Vegvesenet ville pusse dem opp og sette dem opp for hele strekningen fra Odnes til Filefjell. Skiltene ble samlet inn og malt opp i hvit og svart farge. Skiltene og sement ble kjørt på plass med lastebil. Det var speedometeret på bilen som avgjorde hvor skiltene ble satt opp. Sokler ble murt og skiltene satt opp. Betalingen var kr. 25 pr. milestein. Da holdt karene malingen selv.

30-40 år seinere måtte det til en ny restaurering. Rundt 1970 ble skiltene malt opp i fire farger. Ti kilometers skiltene har hvit bunn, mens ramme, bokstaver, tall og posthorn er svartmalt, og riksvåpenet er i gull på rød bunn. Framstykket på posthornet er også i rødt. Skiltene som viser fem kilometer er dels i svart-hvitt, dels i fire farger som de andre skiltene.

Det har vært 30 slike milesteiner mellom Dokka og Filefjell. 20 av dem er bevart. Denne samlingen av milesteiner på en strekning av 15 mil er så unik nasjonalt at den må tas vare på.   

Kilder:
Harald Hvattum: "På gamle vegar i Valdres", 1993 (forteller om milesteinene fra 1687)
Helge Stenersen: "Dampskipsfarten på Randsfjorden", 1983 (om posttrafikken på Randsfjorden)
Ivar Aars, Nicolai Christie, Jahn Børe Jahnsen, Bjørn Karsrud: "I hundre - Valdresbanens historie", 2006 (post på Valdresbanen)
Birger Løvland: "Post med Valdresbanen", Årbok for Valdres 1997.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kyrkjistølen - Torolmen

Vang

Vandring
Middels
15.4 km · 4 – 5 t

Kyrkjistøle - Støgonøse

Vang

Vandring
Krevende
7.5 km · 1.5 – 2.5 t

Kyrkjestølen to Maristuen

Filefjell Kongevegen

Vandring
Middels
10.5 km · 3 – 5 t

Kyrkjistølen - Sulebu

Vang

Vandring
Middels
8.2 km · 2 – 2.5 t

Sist oppdatert: