Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Fluberg Fuglefredningsområde Fuglekikking

Viktig rasteplass for traner

 • Fluberg Fuglefredningsområdet
Fluberg Bird Conservation Area

  Fluberg Fuglefredningsområdet Fluberg Bird Conservation Area Foto: Thor Østbye

 • Fluberg Fuglefredningsområdet
Fluberg Bird Conservation Area

  Fluberg Fuglefredningsområdet Fluberg Bird Conservation Area Foto: Thor Østbye

 • Fluberg Fuglefredningsområdet
Fluberg Bird Conservation Area

  Fluberg Fuglefredningsområdet Fluberg Bird Conservation Area Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: april-mai
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 0.6 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 0 meter
 • Varighet: 0.5-1 timer

Om Fluberg Fuglefredningsområde

Fluberg Fuglefredningsområde ble vernet i 1990. Fluberg fuglefredningsområde er spesielt viktig som trekklokalitet for vannfugl. Området omfatter en innsnevring av Randsfjorden på begge sider av Fluberg bru. Når vannstanden i Randsfjorden er lav om våren (og iblant om høsten) blottlegges store mudderflater. Disse mudderflatene og grunnene utenfor er svært viktige rasteplasser for fugler på vår- og høsttrekk. 

Totalt er 120 fuglearter sett i Fluberg fuglefredningsområdet. Av disse er 55 våtmarksfugl. Området er en av de viktigste rasteplassene for trane i Sør-Norge. Sammen med store flokker kortnebbgås setter tranene sitt preg på fuglefredningsområdet og landskapet rundt i april og mai. Om våren kan du observere ”tranedans”, kurtiseringen mellom hunnen og hannen på nærliggende åkre. 

Veibeskrivelse

Fluberg Fuglefredningsområde ligger i nærheten av Dokkadeltaet naturreservat  som er vernet hovedsakelig på grunn av sin betydning som hekke- og rasteområde for fugl. En lang rekke sjeldne, sårbare og truete fuglearter opptrer i verneområdet, og totalt 52 arter fra den norske rødlista er påvist.

Våten ligger langs riksvei 245 på vestsiden av Randsfjorden. Fra fylkesvei 33 mot Dokka svinger man ned på fylkesvei 34 og følger så riksvei 245. Fra fylkesvei 33 mot Gjøvik svinger man inn på riksvei 245 og følger denne til Våten.

Turbeskrivelse

For å komme til Fluberg Fuglefredningsområde kan man starte fra Dokka og da bør man velge sykkel. Alternativene er fylkesvei 33 eller den kortere og mindre trafikkerte, men mer kuperte, riksvei 245. Velges det første alternativet følger man fylkesvei 33 mot Gjøvik og svinger ned til høyre ved skiltet til Hov ved Svingvoll. Deretter følger man fylkesvei 34 og svinger igjen til høyre der det er skiltet til Fluberg bru.

Velges det kortere alternativet fra Dokka følger man riksvei 245 mot Jevnaker. Dette alternativet er langt kortere, men mer kupert og mindre oversiktlig. Her må det tas hensyn til at bilistene har dårlig sikt, og det bør benytte refleksvest. Egner seg dårlig for barn. Følg riksveien til du kommer til skiltet ned til Fluberg bru på venstre hånd.

Faktaopplysninger

 • Ta med vann, det er ikke mange muligheter til å fylle på underveis.
 • Medbring gjerne kikkert.
 • Ta med mat.

Fasiliteter

 • Liten parkering (plass til ca. to biler) på østsiden av brua.

Overnattingsmuligheter

I nærheten av Dokka sentrum er det overnattingsmuligheter på Dokka Camping. Det er også overnattingsmuligheter på Lyngstrand Camping.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Erfaringsstol ”Fugl”

 

Vandring
Middels
5.5 km · 1 – 2 t

Utkikkspunktet «Ørnereiret» i Odnesberget

Land

Interessepunkt
Middels
5.1 km · 1.5 – 2.5 t

Dokkadeltaet naturreservat

Land

Interessepunkt
Enkel
  0.5 – 1.5 t

Sist oppdatert: