Fluberg Fuglefredningsområde Fuglekikking

 • Fluberg Fuglefredningsområdet

  Fluberg Fuglefredningsområdet Foto: Thor Østbye

 • Fluberg Fuglefredningsområdet

  Fluberg Fuglefredningsområdet Foto: Thor Østbye

 • Fluberg Fuglefredningsområdet

  Fluberg Fuglefredningsområdet Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: april-mai
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 0.6 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 0 meter
 • Varighet: -1 timer

Om Fluberg Fuglefredningsområde

Fluberg Fuglefredningsområde ble vernet i 1990. Fluberg fuglefredningsområdet er spesielt viktig som trekklokalitet for vannfugl. Området omfatter en innsnevring av Randsfjorden på begge sider av Fluberg bru. Når vannstanden i Randsfjorden er lav om våren (og i blant om høsten) blottlegges store mudderflater. Disse mudderflatene og grunnene utenfor er svært viktige rasteplasser for fugler på vår- og høsttrekk. Totalt er 120 fuglearter sett i Fluberg fuglefredningsområdet. Av disse er 55 våtmarksfugl. Området er en av de viktigste rasteplassene for trane i Sør-Norge. Sammen med store flokker kortnebbgås setter tranene sitt preg på fuglefredningsområdet og landskapet rundt i april og mai. .

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Erfaringsstol 'Fugl'

Land

Interessepunkt
Middels
3 km · 0.5 – 2 t

Fluberg, Bergenske Kongevei

Land

Vandring
Enkel
11 km · 2 – 3 t

Fluberg bru/ Trane

Land

Fuglekikking
Enkel
 

Utkikkspunkt "Ørnereiret" i Odnesberget

Land

Interessepunkt
Middels
5.1 km · 1.5 – 2.5 t

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt