Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Dokkadeltaet naturreservat Interessepunkt

En av de største og mest betydningsfulle rasteplassene for trekkende vannfugl på Østlandet

 • Utsikt over Dokkadeltaet 
View over the Dokka delta

  Utsikt over Dokkadeltaet View over the Dokka delta Foto: Thor Østbye

 • Storspove
Eurasian curlew

  Storspove Eurasian curlew Foto: Thor Østbye

 • Rødstilk
Common redshank

  Rødstilk Common redshank Foto: Thor Østbye

 • Foto: Thor Østbye

 • Båt i Dokkadeltaet
Boat in Dokka delta

  Båt i Dokkadeltaet Boat in Dokka delta Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: mars-november

Om Dokkadeltaet naturreservat

Dokkadeltaet naturreservat ligger i Nordre Land kommune og Søndre Land kommune i Oppland fylke og er en av de største og mest betydningsfulle rasteplassene langs en av hovedtrekkrutene på Østlandet for trekkende vannfugl. Dokkadeltaet ble vernet som naturreservat i 1990 og fikk status som Ramsar-område i 2002, på grunn av sin betydning som hekke- og rasteområde for fugl.

Vassdragsnaturen i nedslagsfeltet til Randsfjorden danner grunnlaget for ulike naturtyper. Dette gir forskjellige biotoper og habitater, der en rekke fuglearter finner gode levesteder, eller næringsrike rasteplasser på vei til andre hekkeområder. Dokkadeltaet har en nøkkelrolle i dette systemet av fugleområder. Særlig viktig er deltaet under vårtrekket, her er det gode næringsforhold i de grunne vannområdene og på mudderbankene.

Vanlige fugler i deltaet er svaner, gjess, ender, måke- og vadefugler. Flere rovfugler og enkelte ugler ses jevnlig, og et stort utvalg av spurvefugler kan observeres i deltaet eller deltaets nærområder. Av sjeldnere arter som er tett knyttet til våtmark er det observert svarthalsdykker, taffeland og dvergdykker i naturreservatet, for å nevne noen. Fiskeørn er en fast gjest i deltaet og er lett å observere om våren mens den er på jakt etter fisk. Det yrer av fugleliv i tiden rundt vår- og høsttrekket.

En lang rekke sjeldne, sårbare og truete fuglearter opptrer i verneområdet, og totalt 52 arter fra den norske rødlista er påvist. Under vårtrekket opptrer flere arter i store antall. Blant dem er det observert toppdykker, kortnebbgås, krikkand, toppand, trane, heilo og gluttsnipe.

Deltaets varierte våtmarksnatur gir også en artsrik hekkefuglefauna i verneområdet. Vannfugl, dagrovfugler, ugler og spurvefugl samt flere sjeldne og fåtallige fuglearter, blant dem toppdykker, skjeand, knekkand, jordugle, kattugle, dvergspett, vendehals og rosenfink finner egnede hekkeplasser i deltaområdet. Om du har med kikkert, vil du helt sikkert få øye på en av de totalt 219 observerte fugleartene i verneområdet.

Det er to observasjonstårn for fuglekikkere i området. Det ene Pålebrygga  og det andre er Fugletårnet i Odnes tilknyttet The Dokkadelta National Wetland Centre.

Merk at det er ferdselsforbud på mudderbankene i Dokkadeltaet naturreservat mellom 15. mars og 15. oktober.

Veibeskrivelse

Dokkadeltaet ligger i utløpet av de to elvene Etna og Dokka. Ved å følge fylkesvei 33 fra Gjøvik mot Dokka passerer man verneområdet på venstre hånd før Dokka. Kommer man langs veien på vestsiden fra Jevnaker, kjører man riksvei 245 og får reservatet på høyre hånd like før Dokka.

Turbeskrivelse

For å oppleve naturreservatet tettest mulig på, er det mange muligheter. The Dokkadelta National Wetland Centre ligger på Odnes ved Dokkadeltaet naturreservat og Våten ligger på vestsiden av reservatet, her kan man blant annet fiske. For å nå Dokkadeltaet til fots kan Nature and cultural trail on the Valdres Line  benyttes.

Det er ferdselsforbud på mudderbankene i Dokkadeltaet naturreservat mellom 15. mars og 15. oktober.

Faktaopplysninger

 • Ta med vann, det er ikke mange muligheter til å fylle på underveis.
 • Benytt gjerne refleksvest da riksvei 245 er svingete og har dårlig oversikt for biler.
 • Medbring gjerne ved/grillkull, bålpanne er tilgjengelig både på Våten og på Våtmarkssenteret.

Fasiliteter

 • Gratis parkering på Våten ved Fjordheim forsamlingshus.
 • Gratis parkering ved Våtmarkssenteret på Odnes.
 • Gratis toaletter (utedo) på Våten.
 • Sommeråpent på Våtmarkssenteret onsdager og lørdager fra skoleslutt til skolestart.
 • Kanoutleie fra Våtmarkssenteret.

Overnattingsmuligheter

I nærheten av Dokka sentrum er det overnattingsmuligheter på Dokka Camping.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Pålebrygga på Våten

Land

Fuglekikking
Enkel
0.3 km · 0.5 – 1 t

Høgfossen

Land

Vandring
Middels
5 km · 1 – 3 t

Folkestien på Dokka

Land

Vandring
Enkel
3.3 km · 1 – 1.5 t

Sist oppdatert: