Vangsteinen Kulturminner

 • Vangsteinen

  Vangsteinen Foto: Dag Nordsveen

 • Ornamenter øverst på Vangsteinen (dyrefigur)

  Ornamenter øverst på Vangsteinen (dyrefigur) Foto: Dag Nordsveen

 • Ornamenter i midtpartiet på Vangsteinen

  Ornamenter i midtpartiet på Vangsteinen Foto: Dag Nordsveen

 • Ornamenter nederst på Vangsteinen

  Ornamenter nederst på Vangsteinen Foto: Dag Nordsveen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: januar-desember

Om Vangsteinen

Professor A.W. Brøgger sier: ”Blant de merkeligste minner fra fortiden i Valdres finnes intet som i eiendommelighet og betydning kommer opp mot den billedstein som i mer enn 900 år har stått ved Vang kirke”. Brøgger henviser til professor Haakon Schetelig, som utdyper slik hva som gjør Vangsteinen spesiell: ”Ikke ved sin alder, ikke dens runeinnskrift. Det som fremforalt gjør Vangsteinen så merkelig er den prektige komposisjon av slyngede ornamenter som er innhugget på dens forside. Vangsteinens stil er et ypperlig uttrykk for den stilretning som man finner i nordiske arbeider fra første del av 1000-tallet, både i Norge, Danmark, Sverige og England, hvor nordiske menn på den tid vanket. Detaljer i stilen, hvor nettopp Vangsteinen viser flere viktige, forteller at den har hentet motiver fra Østens, fra Orientens kunst. De arbeider vi har igjen i Norge av denne stilkunst i Norge, er ikke mange, og det er kun Vangsteinen som ikke står på museum”. Kontakten Norge-Irland "The book of Durrow" som oppbevares i Trinity College i Dublin, har sider med figurer som er lik figuren med flettverk sentralt på steinen i Vang. Boken er skrevet av irske munker på 7-800 tallet, og forteller om de fire evangelister i kristendommen. Dublin ble grunnlagt av vikinger, og symbolbruken på steinen i Vang viser hvordan kulturinntrykk utenfra har kommet sjøveien til Norge og påvirket den kristne utsmykking her. Vi snakker i dag om at verden har blitt så global. Men, Vangsteinen viser tydelig at vikingene var et farende folk som hentet impulser hjem til Norge. Adkomst: Vangsteinen står i sentrum av Vang i Valdres ved inngangen til kirken. E16 går rett forbi. Nysgjerrighet, kreativitet og det å se muligheter illustrerer denne historien til lærer Helge Garli: ”I forbindelse med norskopplæringen for innvandrere diskuterte jeg med studentene hva selve bildemotivet prøver å fortelle oss. Om selve bildemotivet og tolkningen av det, er det ikke mye stoff å finne i litteraturen. Ved første øyekast ser motivet ut til å bestå av en plante, et dyr og en mer ubestemmelig figur. Jeg prøvde å se motivet som et budskap. De som hogde ut bildet har ikke hentet motivet fra fjellene og livet i Vang. Akkurat som innvandrere i dag bringer med seg sin kultur, skjedde det samme for 1000 år siden da Norge ble kristnet. Det kom nye håndverks- og kunsttradisjoner. Hvorfor skulle ellers løver og ranker havne her oppe mellom isbreer og reinsflokker? Vi fortsatte og diskutere hva disse tre elementene skulle uttrykke. Vi begynte å nærme oss et budskap. Planten og bladene er ikke en plante, men en menneskevev med to røtter som etter hvert deler seg. Det gir assosiasjon til familie og slekt. Der grenene krysser hverandre andre gang, omgis sirkelen av fire menneskelignende figurer som løfter armene. Og to grener har blitt til fire, til en familie. Innrammingen som starter nederst avsluttes uten å lukke motivet. Kan symbolisere at tida er åpen. Dyret gir assosiasjon til kraft og makt. Bildet av løva må ha reist like langt som dere tenkte jeg da jeg så utover studentene fra Afrika. Dyret er plassert over mennesket, og makten i denne sammenheng er kanskje kongemakten. Eller er det bare et symbol på styrke: Holder menneskene sammen som tråder i en vev, er de sterkere enn en og en. Spiralen kan symbolisere bevegelse eller tidshjul. Eller symbolet for alt liv, livet som vokser. Vi finner det igjen i ordet ”spiren”. Rosemalingstradisjonene i Norge minner også om disse mønstrene. Bildene kan stå som tegn på hvordan kristendommen og dens nye bilder satte sitt preg på samfunnet. Tredelingen av motivet kan symbolisere ett felles motiv for livet, en felles tro, en felles konge – en veiviser for det nye Norge”. Garlis observasjon viser oss hva fantasi og studier kan gi oss av nytt innblikk. Men kan også stå som eksempel på at det vitenskapelige mennesket liker å skjønne, og vi kan frustreres når vi ikke finner en klar mening. Men det mystiske kan også ha en verdi gjennom å få oss til å undre, gjøre oss nysgjerrige, engasjere.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Fugleberg - Steinsvoll

Vang

Vandring
Middels
3.1 km · 0.2 – 0.5 t

Vangsmjøsa rundt

Vang

Sykling
Middels
44.3 km · 2 – 5 t

Steinsvollstølen - Fugleberg

Vang

Terrengsykling
Middels
9.2 km · 1 – 1.5 t

Gilafjellet

Vang

Terrengsykling
Krevende
29.5 km · 3 – 6 t

Sist oppdatert: