Slidredomen Kulturminner

 • Øst- og sørveggen

  Øst- og sørveggen Foto: Dag Nordsveen

 • Østveggen

  Østveggen Foto: Dag Nordsveen

 • Gammel og ny vindusåpning

  Gammel og ny vindusåpning Foto: Dag Nordsveen

 • Støpul på haugen øst for kirka

  Støpul på haugen øst for kirka Foto: Dag Nordsveen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: april-november

Om Slidredomen

Vestre Slidre kirke, eller Slidredomen som bygdefolket bruker, ble trolig bygget på 1200-tallet, skjønt enkelte kilder sier 1170. I middelalderen var den sognekirke og dessuten prostikirke for Valdres, som lå isolert i forhold til resten av Stavanger bispedømme. Kirken var i middelalderen viet til jomfru Maria. Kirka er bygd i romansk rundbuestil. Murene er konstruert som kistemurer av bruddstein med hjørner av kleberstein og kalk. Etter en muntlig tradisjon skal bruddsteinene være tatt ut i Ravneberget ved Slidrefjorden nedenfor gården Steine. Murene i skipet er 160-170 cm tykke, bortsett fra vestveggen som er 215 cm tykk. Utvendig står murene uten puss og kalk. Kirken har et rektangulært skip og et smalere rett avslutta kor. Høyt på sørveggen to opprinnelige vinduer. Kirkeskipet har hoveddør mot sør og en annen dør mot nord. I koret er det en dør mot sør. Hoveddøra har smijernsbeslag fra middelalderen av høygotisk type. Det henger og et alenmål i ringen, noe som er svært sjelden i dag. På murkarmen ved hoveddøra er et kyssekors. I døråpningen er en labyrint. Adkomst: Fra Fagernes følges E16 vestover til Vestre Slidre kommune. Rett etter skiltet med Einangsundet, tar den gamle bygdevegen av mot høyre. Slidre kirke ligger på en høyde på nordøstsiden av Slidrefjorden i kommunesenteret. Bygdeveien går øst for kirken og gjennom prestegårdstunet. Riksveien er omlagt og går nå nede ved fjorden. Kirka har fem innvielseskors. Det ved hoveddøra er restaurert. På skipets nordmur er malt et våpenskjold, alder 1330-1350. I dag er dette Vestre Slidres kommunevåpen. Korets østvegg har et stort kalkmaleri fra 1400-talet med apostlene, himmelfarten og øverst en velsigning eller kroning omgitt av engler med musikkinstrument. Takmaleriet i koret er fra ca 1250 med Kristus som velsigner omgitt av evangeliesymbolene. Slidredomen har en unik alterkalk som ennå er i bruk, trolig laget i tida 1325 – 1350. En innskrift seier: ”Denna kalik gaf Salomon biskup i Oslo Slidra kirkiu”. Salomon hadde vært prest i Slidre i 1298 og var biskop i Oslo 1322 – 1352. Han gav kalken til si gamle kirke som takk for at han overlevde Svartedauden i 1350. Altertavla og prekestolen ble mal i 1797 og 1798. Slidredomen hadde i gammel tid ”12 med hinanden harmonerende klokker”. I dag har kirka 4 klokker fra middelalderen i tårnet, og 2 klokker i støpulen (klokketårnet), en av disse fra middelalderen. Støpulen (klokketårnet) har årstalla 1679 og 1798. Kilder: http://norske-kirkebygg.origo.no, http://www.norgeskirker.no, Katharina Sparstad

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Fugleliv i Lomendeltaet

Vang

Fuglekikking
Enkel
 

Hamaren

Vang

Vandring
Middels
1.8 km · 1 – 1.5 t

Postvegen Høre - Kviismoen

Vang

Vandring
Middels
4.5 km · 1 – 1.5 t

Tour de Høre

Vang

Terrengsykling
Middels
16.1 km · 1.5 – 2.5 t

Sist oppdatert: