Hegge stavkyrkje Kulturminner

  • Hegge stavkrike med Vennisfjell i Vang kommune bak

    Hegge stavkrike med Vennisfjell i Vang kommune bak Foto: Morten Helgesen

  • Hegge stavkirke

    Hegge stavkirke Foto: Morten Helgesen

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Valdres
  • Sesong: april-november

Om Hegge stavkyrkje

Noe av det interessante ved Hegge stavkirke, er de utskårne maskene på toppen av stavene på loftet. En av disse har ett øye som får deg til å tenke på Odin. Det virker som en ikke nøyde seg med å gi sin tilslutning til Kvitekrist, men fortsatte å dyrke de gamle gudene også (formodentlig i smug). Var det vanlig å dyrke både den nye og gamle tro nesten tohundre år etter innføringen av kristendommen i Norge? Kirka er trolig bygd omkring 1216. Kanskje stod kirka først på Alvstad eller den er bygd av to andre kirker, en på Alvstad og en på Lidar? Stavkirka har opprinnelig hatt halvrund koravslutning (apsis) bak alteret, takrytter, svalganger, runde vindusgluggar, spontak og inngang fra vest og sør til skipet. Hegge stavkyrkje er ein søylestavkirke, men skiller seg frå Lomen og Høre ved å ha åtte frittstående søyler i kirkerommet, fire på hver side. Kirka er i form noe mellom de mangesøyla stavkirkene i Sogn og de firesøyla i øvre Valdres Adkomst: E16 til Fagernes. Derfra fv 51 mot Beitostølen til tettstedet Hegge. Skarpt venstre og Kyrkjevegen oppover i ca 500 m. Kirken har blitt bygget om en rekke ganger og ville neppe ha blitt gjenkjent av dem som så den opprinnelig. Koret ble utvidet i 1807, og i 1844 ble skipet utvidet mot vest, og langveggene ble flyttet ut til svalgangenes nivå. Av stavverket gjenstår midtromskonstruksjonen. Kirken slik vi ser den i dag, er et resultat av en restaurering i 1924-25 som ble ledet av Arnstein Arneberg. Oppjekking og ny grunnmur var den vesentlige forandringen den gangen. Også interiøret fikk sitt nåværende utseende (farger inkludert) ved restaureringen i 1924-25. Hegge stavkirke har to utskårne portaler fra middelalderen. En runeinnskrift sier at ”Erling Arnason rista desse runer”. Døpefonten er av kleber i romansk stil fra Gudbrandsdalen, trolig frå 1100-talet. Et røkelseskar frå 12-1300-tallet, kanskje hanseatisk, heng på veggen i koret. Kilde: http://norske-kirkebygg.origo.no/ og Katharina Sparstad

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Javnberget

Valdres

Vandring
Middels
2.8 km · 3.5 t

Fugleliv i Lomendeltaet

Vang

Fuglekikking
Enkel
 

Sist oppdatert: