Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Mellom Bolæren Vandring

En spennende øy i Færder nasjonalpark

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Færder National Park
  • Sesong: januar-desember
  • Vanskelighetsgrad: Enkel
  • Lengde: 4 kilometer (tur/retur)
  • Stigning: 0 meter
  • Varighet: 2-3 timer

Om Mellom Bolæren

Mange vil påstå at Mellom Bolæren er den mest spennende øya i hele nasjonalparken, naturmessig så vel som historisk. Øya er blant nasjonalparkens største på 1000 mål, og her finnes tre gravrøyser fra bronsealder og jernalder. Mellom Bolæren tilhørte Jarlsberg hovedgård fram til 1916. Her lå flere husmannsplasser, med den eldste bosettingen fra 1645. I 1875 bodde hele 33 mennesker på øya, som livnærte seg av fiske, jordbruk og losing. Jarlsberggrevens jakthytte Grevestuen ble bygd i 1844, og står i tillegg til to av husmannsplassene fremdeles i god stand. Fra 1916 overtok Forsvaret øya, som har ikke hatt den samme forsvarsmessige betydning som naboøyene Vestre og Østre Bolæren. Den har imidlertid en dyster krigshistorie, og fremdeles finnes rester av krigsfangeleir for sovjetrussiske krigsfanger, som også bygde veien over øya som straffarbeid. Sykdom florerte og mange døde her ute. Et stort arbeid er nedlagt de siste 25 år i restaureringen av bygninger og kulturlandskap, og på gode stier og veier oppleves idag vakker natur, kultur og landskap, men også dystre krigsminner.

Veibeskrivelse

Fra april til september går det regelmessig rutebåt til Bolærneøyene fra Tønsberg havn. Fergen setter på forespørsel av passasjerer i Jensesund vest på Mellom Bolæren, og henting kan også avtales i Kongshavnsund på østsiden. Nærmere opplysninger om fergetider og priser kan hentes på fergens hjemmeside: www.bolernebaaten.com. Turen til Mellom Bolæren kan gjerne kombineres med besøk til de andre Bolærneøyene. Kommer du i egen båt, anbefales fortøyning ved utlagt flytebrygge i Jensesund på vestsiden av øya. Husk bruk av dregg, da fortøyning langsetter brygga ikke er tillatt. Det betales ingen avgift. Kommer du i kajakk eller annen lettbåt anbefales å dra kajakken eller lettbåten opp på stranda rett nord for flytebrygga. Her kan det også teltes på gressbakken innenfor stranda i god avstand bak stien. Toalett og søppelbod finnes rett innenfor flytebrygge, men ferskvann må medbringes.

Turbeskrivelse

Turen starter naturlig ved sjøboden rett ved fergekai og flytebrygge for småbåter. På bodveggen finnes gode infotavler om Færder nasjonalpark og om øya særskilt. God temainformasjon finnes dessuten på flere tavler langs ruta.

Umiddelbart opp for stien kan de to husmannsplassene Vestre Rønningen og Nordre Jensesund sees. Ta turen bortom hvor infotavler forteller om historien. Rundt plassene er foretatt en omfattende skogrydding, for å åpne den tidligere slåttemarka. Her vil det etter hvert etablere seg blomsterenger som er typisk for slåttemarker. Stien går videre østover fra Nordre Jensesund inn i skogen (bilde IMG 65). Husk å stenge grindene av hensyn til beitende sau. Nyt skogsmiljøet og slå deg ned på benken som er satt opp på bakketoppen før den svinger videre nedover mot syd. Her nede kommer du inn i et område med mye lindetrær, noen av dem store og med spesielle vekstformer.

Du møter en ny grind, og kommer nå inn i et større nyryddet område mellom Samuelskilen i syd og Ingerkilen i nord. Her ser du tufter av eldre bebyggelse, og på infotavlen kan du se bilde av bebyggelsen og slåttemarka rundt 1900. Et stort ryddearbeid er utført for å gjenskape slåttemarka. Stien går nå videre østover og passerer de åpne engene før den svinger nordøstover inn i skogen. Her starter veien som ble bygd for hånd av sovjetiske krigsfanger (bilde 135632). Det umenneskelige slitet og den elendige helsetilstanden førte til at flere døde. Gravplassen de ulykkelige fangene ble gravlagt på ligger på øyas sydside, og omtales senere.

På toppen av bakken idet veien svinger sørøstover kan du ta en avstikker nordover til bronsealderrøysa på Ingeråsen (se skilt). Dette er de eldste kulturminnene på øya, og skriver seg fra ca 1800 – 500 f.Kr. Nærmere informasjon om gravrøysa finner du på infotavlen på stedet. Tilbake på veien og ned bakken kommer du til et dalsøkk med rik edelløvskog. Her finnes en rekke varmekjære treslag som eik, alm, ask og lind. Skogen er et viktig levested for fugler, sopp, lav, moser og insekter. Se ellers infotavlen ved det store eiketreet.

I edelløvskogen går for øvrig stien sydover til den omtalte gravplassen på øyas sydside. 28 kors kunne engang sees her, men de døde ble i 1953 flyttet til Vestre gravlund i Oslo. Se ellers infotavlen oppsatt på stedet.

Turen gå nå tilbake til veien og vi ledes videre østover. Her dukker plutselig grev Wedel Jarlsbergs jakthytte Grevestuen opp på høyre side av veien (bilde IMG 86). Grevestuen er møysommelig restaurert, og fremstår i dag i sin opprinnelige prakt, innvendig og utvendig. Rundt Grevestuen og ned til sjøen er det foretatt betydelig rydding, og «jaktslottet» har i dag fått tilbake sin opprinnelige sjøkontakt. Du kan lese mer på infoskiltet på inngangsiden.

Vi nærmer oss nå Kongshavnsund på øyas østside hvor veien slutter, og hvor det også finnes et toalett. Men noen meter før vi kommer så langt bør turen legges til det dystreste krigsminnet på øya. Dette er krigsfangeleiren for omkring 300 sovjetiske krigsfanger fra 1944 til krigens slutt, først som arbeidsleir, deretter som dødsleir. Restene av krigsfangeleiren står i grell kontrast til øyidyllen som ellers oppleves, men gir likevel historisk dybde og innsikt. Det anbefales å lese infotavle og bilde satt opp på stedet.

Før turen avsluttes for de som ønsker videre transport fra brygga i Kongshavnsund, eller for de som velger turen tilbake til Jensesund og turens startpunkt, anbefales en avstikker på stien sydover ned til Solviken visavis krigsfangeleiren. Her åpenbarer det seg en nydelig sydvendt bukt, perfekt for et forfriskende bad og en rast på oppsatte bord og benker.

For de av dere som velger båttransport fra Kongshavnsund, takker vi nå for besøket på Mellom Bolæren og ønsker god tur videre.

For de av dere som ikke har fått nok, inviteres dere videre tilbake til Jensesund, stort sett etter samme rute. Men fra Samuelskilen foreslår vi en alternativ rute via sti rett vestover fra Samuelskilen mot Vestre Rønningen. Herfra kan du ta en avstikker sydover opp til bronsealderrøysen på Ravneberget. Også her finner du verdifull informasjon på oppsatt tavle.

Vi kommmer etter hvert til husmannsplassen og Kystledhytta Vestre Rønningen, hvor det er viktig å respektere privatlivets fred hos eventuelle leietagere. Husk at du også kan leie denne hytta og langt flere kystledhytter selv. Informasjon om dette kan hentes hos Oslofjordens Friluftsråd. Turen avsluttes når vi igjen er tilbake ved fergekai og flytebrygge. Færder nasjonalpark og grunneier Færder kommune takker hjerteligst for besøket.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kyststien rundt Østre Bolærne

Færder National Park

Vandring
Enkel
3.2 km · 1 – 2 t

Rundtur om Torgersøya

Padleleden

Padling
Enkel
9.9 km · 3 – 3.5 t

Rundtur om Husøy

Padleleden

Padling
Enkel
6.9 km · 2 – 2.5 t

Rundtur om Vestre Bolæren

Padleleden

Padling
Enkel
11 km · 3 – 4 t

Sist oppdatert: