Børrenøse Vandring

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

  • Destinasjon Vang
  • Sesong januar–november
  • Vanskelighetsgrad Medium
  • Lengde 6.4 kilometer
  • Høyde 430 meter
  • Varighet 2–3 timer

Legg i favoritter

Om Børrenøse

Dette er den enklaste og kortaste turen du kan ta i Tyinkryssområdet for å få fin utsikt innover Jotunheimen, Filefjell og over Tyinkryssområdet.

Grøvstølen over Børrenøse og til Børrelia.
Du tek av frå E-16 der skilt viser til ”Grøvstølen” og ”Filefjellstuene”. Ved Grøvstølen, der vegen sluttar, på baksida av bustadhus, finn du info-tavla. Brei og fin stig går oppover med svak stigning, fyrst gjennom gresen fjellbjørkeskog, så mot ope snaufjell. Frå Vesleåtjednet (1191 moh.) går varda lei/stig rett vestover mot Børrenøsen, der du finn ein flott varde.

Frå Børrenøsen går merka lei vestover og nedover i ope terreng til du kjem inn på godt opptråkka stig langs åne Tenla. Fylg den nedover til vegen mot Gamlestøga. Fleire runde hol i skogbotnen langs stigen er kolgroper. Men også ei stor rektangulær tuft, som ingen førebels veit noko om, ligg i eit bjørkekratt like attmed nordsida av stigen der den flatar ut langt nede i bjørkeskogen. Ei merkestikke står mellom stigen og tomta. Nede på stølsvegen fylgjer du denne attende til E-16.

Børrenøse kart