Gaaltije/Kaldkilde 2 ved Finnkoihaugan Kulturminner

 • Oppmurt kaldkilde

  Oppmurt kaldkilde Foto: Amund H. Steinbakken

 • Foto: Amund H. Steinbakken

 • Foto: Amund H. Steinbakken

 • Utsikt mot Dalbusjøen

  Utsikt mot Dalbusjøen Foto: Thomas Ole Andersen

Viktig informasjon

Om Gaaltije/Kaldkilde 2 ved Finnkoihaugan

Kaldkilde - et samisk kjølerom

Turbeskrivelse

En samisk boplass måtte ha tilgang til godt drikkevann, helst i form av oppkommer, men også via rennende bekker. Her kunne det være viktig med kjølekammer hvor man for eksempel kunne oppbevare melk. Det var avgjørende for en samisk boplass med kilder/rent vann. Vanntilgang er derfor en indiktaor når man skal gjenkjenne samiske boplasser.

Kaldkilder eller kjølekammer ble murt opp i naturlige kulper i bekker uten mye strøm. Disse kamrene kunne bli hellelagt med flate steiner i bunnen og på sidene i kulpen. Dette ble gjort for å danne er rom for oppbevaring. På denne måten fikk man et avgrenset kjølerom og man forhindret at flasker eller melkekagger ble ført med strømmen nedover elva.

Kilder hadde en sentral rolle i den samiske spiritiualitet, og hellighet og respekt var knyttet opp mot dem. Kilder var en innfallsport til åndeverdenen og ifølge et sagn kunne det oppstå reinflokker ved kilden.

Faktaopplysninger

Lengst unna de tre gammetuftene ved Finnkoihaugan finner vi nok en kaldkilde. Denne ligger nordøst for beingjemma, i et myrområde. Området rundt kilden preges av bjørk, og einer og bjørkeriskvister henger over selve kaldkilden. I likhet med kaldkilde 1, er også denne oppmurt. Kilden er 1 x 0,7 meter i størrelse.

Kart

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt