Sykkeltur til Bratthøvollen, Vingelen Sykling

 • Foto: Hege Hovd

 • Foto: Hege Hovd

 • Foto: Hege Hovd

 • Foto: Hege Hovd

 • Foto: Hege Hovd

Viktig informasjon

 • Destination Forollhogna
 • Season januar–desember
 • Difficulty Medium
 • Distance 8.9 kilometer
 • Elevation 230 meter
 • Duration 2–3 timer

Legg i favoritter

Om Sykkeltur til Bratthøvollen, Vingelen

Turen går langs smale og lite trafikkerte grusveier som bukter seg innover Måsådalen. Hele turen går gjennom et landskapsvernområde og ender ved grensa til Forollhogna nasjonalpark. Landskapet i Måsådalen er preget av siste istid og har veldig spesielle terrengformasjoner. Det særegne landskapet gjør dette til en unik og spennende sykkeltur. Fjellbeitene i området er blant de beste i landet, og om sommeren beiter to tusen sauer og lam her, så husk å stenge grinda ved Estenstad/Kvannøya etter deg! Hele sykkelturen, tur/retur, er 18 km. GPS-sporet stopper ved parkering/infotavle. Her er det også rastebenker og en utedo. Fortsett gjerne helt ned til Bratthøvollen. De to hyttene brukes av sauegjetere. Fra Bratthøvollen er det drøye 3 km og 350 høydemeter opp på fjellet Bratthøa (1221 moh) nord for vollen. (Minner om at det ikke er tillatt å sykle i terrenget inne i nasjonalparken).

Siste istid begynte for 50 000 år siden; breene begynte å trekke seg tilbake for cirka 18 000 år siden og for ca 9000 år siden var Skandinavia isfritt. På sitt største var isdekket over 2 000 meter tykt, og beveget seg sakte i nordvestlig retning ut mot havet. Skuringsstriper, flyttblokker og morenemateriale er tydelige spor etter hva som foregikk i bunnen av breen. Måsådalen er et særlig interessant område i kvartærgeologisk sammenheng. Eksempelvis har Måsådalen tykke avsetninger av sortert breelv- og bresjømateriale, og området er gjennomskåret av raviner som gjør denne delen av Forollhogna helt spesiell.

Turen starter ved skiltet parkering i veikrysset i seterområdet Kvannberget, ca 10 km fra Vingelen sentrum. Bomvei, mulig å betale med kontanter eller via sms. Snøen ligger ofte lenge innover mot Bratthøa, så veien er kanskje ikke åpen før i starten av juli.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen