Sykkeltur til Bratthøvollen, Vingelen

Sykling 2 - 3 t 8.9 km

Turen går langs smale og lite trafikkerte grusveier som bukter seg innover Måsådalen. Hele turen går gjennom et landskapsvernområde og ender ved grensa til Forollhogna nasjonalpark. Landskapet i Måsådalen er preget av siste istid og har veldig spesielle terrengformasjoner. Det særegne landskapet gjør dette til en unik og spennende sykkeltur. Fjellbeitene i området er blant de beste i landet, og om sommeren beiter to tusen sauer og lam her, så husk å stenge grinda ved Estenstad/Kvannøya etter deg! Hele sykkelturen, tur/retur, er 18 km. GPS-sporet stopper ved parkering/infotavle. Her er det også rastebenker og en utedo. Fortsett gjerne helt ned til Bratthøvollen. De to hyttene brukes av sauegjetere. Fra Bratthøvollen er det drøye 3 km og 350 høydemeter opp på fjellet Bratthøa (1221 moh) nord for vollen. (Minner om at det ikke er tillatt å sykle i terrenget inne i nasjonalparken).

Siste istid begynte for 50 000 år siden; breene begynte å trekke seg tilbake for cirka 18 000 år siden og for ca 9000 år siden var Skandinavia isfritt. På sitt største var isdekket over 2 000 meter tykt, og beveget seg sakte i nordvestlig retning ut mot havet. Skuringsstriper, flyttblokker og morenemateriale er tydelige spor etter hva som foregikk i bunnen av breen. Måsådalen er et særlig interessant område i kvartærgeologisk sammenheng. Eksempelvis har Måsådalen tykke avsetninger av sortert breelv- og bresjømateriale, og området er gjennomskåret av raviner som gjør denne delen av Forollhogna helt spesiell.

Turen starter ved skiltet parkering i veikrysset i seterområdet Kvannberget, ca 10 km fra Vingelen sentrum. Bomvei, mulig å betale med kontanter eller via sms. Snøen ligger ofte lenge innover mot Bratthøa, så veien er kanskje ikke åpen før i starten av juli.

Hege Hovd
Hege Hovd
Hege Hovd
Hege Hovd

Likte du Sykkeltur til Bratthøvollen, Vingelen? Finn opplevelser i nærheten.

Hølrabben, Vingelen

2 - 3 t

3.3 km

Bjønntjønnan, Vingelen

1.5 - 2.5 t

2.9 km

Fjellroa rundt, Vingelen

2.5 - 4 t

7.1 km

Skihytta i Vingelen