Herføl rundt Padling

 • Foto: Terje Fjellvang

 • Foto: Aase Richter

 • Foto: Aase Richter

 • Foto: Aase Richter

 • Foto: Aase Richter

Viktig informasjon

 • Destination Ytre Hvaler
 • Season januar–desember
 • Difficulty Vanskelig
 • Distance 14 kilometer
 • Elevation 40 meter
 • Duration 4–5 timer

Legg i favoritter

Om Herføl rundt

Storhavet - innimellom holmer og skjær. Trange sund. Kulturminner. Denne turen har alt.

Turen tar deg gjennom de østre delene av Ytre Hvaler nasjonalpark, rundt Herføl. Det er noen åpne strekk som kan være utsatt for grov sjø men ellers vil turen gå i ganske skjermede omgivelser. Det er mulig å gjøre endringer i ruten hvis været tilsier det.
Fra Storesand  padler du rundt Sjursholmen. Hold god avstand fra land for å unngå rotete sjø pga reflekser fra fjellet. Det kan være grov sjø i Lauersvelget. Fortsett inn i lagunen ved Homlungen, en stille lagune. Det er kystledhytte her. Skjærhaldsfjorden krysses forbi Børholmen. Vær oppmerksom på kryssende båttrafikk. Fortsett til Ekholmens østside der du kan gå i land og lete etter Hvalertuftene inne i skogen. Turen fortsetter på nordsiden av Herføl, inn Herfølrenna til en liten strand rett syd for Herføl kai. Dette er et fint utgangspunkt for en tur på Herfølsåta. Turen fortsetter østover og rundt Herføl. Langs sørsiden er det et åpent og eksponert området fram til Lauerøyene. Her kan du padle mellom småøyene og krysser Lauersvelgen tilbake til Storesand. Kilde: Fredrikstad Kajakklubb ved Aase Richter

Utgangspunkt: Storesand på Kirkøy


Gjør deg kjent med farvannet, hvor det kan være grov sjø, mye båttrafikk eller gode muligheter for ilandstigning.

Let etter Hvalertufter på Ekholmen, gå i land på Herføl og bestig Herfølsåta med flott utsikt.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Herføl rundt kart