Gamme - gravfelt Kulturminner

 • På Gamme ligger et av Hadelands største gravfelt med over 20 graver.

  På Gamme ligger et av Hadelands største gravfelt med over 20 graver. Foto: Kari Møyner

 • Gravfeltet er skiltet.

  Gravfeltet er skiltet. Foto: Kari Møyner

 • Dyr som beiter på gravfeltet gjør at vegetasjonen holder seg nede.

  Dyr som beiter på gravfeltet gjør at vegetasjonen holder seg nede. Foto: Kari Møyner

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Hadeland
 • Sesong: januar-november

Om Gamme - gravfelt

Ved Gamme-gårdene ligger et av Hadelands største gravfelt. Den bergenske hovedveg/Pilegrimsleden går tvers gjennom feltet. Gravfeltet er over 2000 år gammelt. Den eldste graven er fra ca. 200 f.Kr., mens den yngste er fra perioden 600-1050 e.Kr.  Gravfeltet har omfattet minst 23 gravhauger og i dag er 21 av haugene bevart. Mange av gravhaugene virker urørte mens noen har et søkk i toppen som kan stamme fra plyndringer.

Adkomst: Ta av Rv 4 i Gran vestover mot Granavollen. Følg Ringdalslinna (Fv33) forbi Granavollen på Helgumsdalen og ta av til venstre på Gammevegen (Fv 35). Følg Gammevegen snaut 2 km. Her ligger gravfeltet på begge sider av vegen. Benk og informasjonsskilt er på høyre side av vegen.

Gravskikk i jernalder
Det har vært stor variasjon i gravskikker gjennom tiden. En gravhaug kan ligge alene eller samlet i felt med flere gravhauger slik som her på Gamme. Det kan være en eller flere personer gravlagt i samme grav. Den døde kan ha blitt lagt i kiste eller i en nedgravning under gravhaugen, eller blitt kremert og gravlagt i urne. I følge lokal tradisjon skal Ragnvald Rettilbeine, sønn av Harald Hårfagre og Snefrid, være gravlagt i den gravhaugen som lokalt blir kalt for Kongehaugen.  Gravenes utforming avspeiler ofte religion, kjønn og hvilken status og makt den gravlagte hadde da han eller hun levde. Når det er bygd en haug over den døde har graven også stått som et minnesmerke for de gjenlevende og for fremtidige generasjoner.
Det var bare noen få som ble lagt i haug eller i en grav som i dag er synlig. Hvor og hvordan resten av befolkningen ble gravlagt vet vi lite om, men mange har trolig blitt lagt i graver under flat mark. Av og til finner vi slike graver nærheten av gravhaugene.

Arkeologiske utgravninger
Seks av gravhaugene på Gamme er blitt undersøkt av arkeologer og vi kan fremdeles se spor etter utgravningene.
I 1924 ble fem av gravhaugene undersøkt og arkeologene fant spor etter enkle branngraver i haugene. Flere av de døde hadde fått med seg gjenstander som kniver og trekar og det ble funnet beinrester etter hester og store hunder i gravene.
I en av gravene ble det også funnet bjørneklør. Tre menn var gravlagt i denne graven.
Under en utgravning i 1976 ble det funnet rester etter minst åtte mennesker i en og samme grav. Tre av de gravlagte var kvinner, de øvrige kunne ikke kjønnsbestemmes. Gravhaugen inneholdt både kremasjoner og ubrente graver, og det har gått flere hundre år fra den første til den siste begravelsen.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Sølvsberget fra sør

Hadeland

Vandring
Enkel
1.2 km · 1 – 3 t

Buhammeren

Hadeland

Vandring
Enkel
6.2 km · 2 – 2.5 t

Gammehaugen

Hadeland

Vandring
Middels
6.4 km · 2.5 – 3 t

Gran prestegårdshage

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Sist oppdatert: