Gran prestegårdshage Kulturminner

 • Prestegårdshagen har vakre blomster hele sommersesongen.

  Prestegårdshagen har vakre blomster hele sommersesongen. Foto: Kari Møyner

 • Foto: Kari Møyner

 • I hage er det et gravsted. Fire mennesker er begravet her på begynnelsen av 1800-tallet.

  I hage er det et gravsted. Fire mennesker er begravet her på begynnelsen av 1800-tallet. Foto: Kari Møyner

 • Om høsten bugner hagen av rips, epler og andre nyttevekster. Vær så god å smak! Lysthuset kan benyttes.

  Om høsten bugner hagen av rips, epler og andre nyttevekster. Vær så god å smak! Lysthuset kan benyttes. Foto: Kari Møyner

 • Foto: Kari Møyner

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Hadeland
 • Sesong: april-november

Om Gran prestegårdshage

Rett sør for Steinhuset ligger Gran prestegårdshage som er en gammel, vakker hage. Hagen eies av Gran kommune og er alltid åpen og kan besøkes. Benker og et lysthus gjør at du kan sitte ned og nyte dette vakre, stille stedet. I hagen er det et gravsted fra 1800-tallet. Det antas at hagen er anlagt på slutten av 1700-tallet og den karakteriseres som «klassisk renessansepreget». Hagen er en kombinert pryd- og nyttehage og i motsetning til de fleste prestegårdshager i Norge er hele det opprinnelige hagearealet fortsatt bevart. Adkomst: Sør i Gran sentrum tar du av Rv 4 vestover mot Granavollen/Søsterkirkene. På Granavollen kan det parkeres bak Kommunehuset. Gå over kirkevangen ned mot Steinhuset. Prestegårdshagen er skiltet. Man kan også parkere på plassen ved Steinhuset. Prestegårdshagen lå under Gran prestegård da Gran kommune kjøpte den av Opplysningsvesenets fond i 1997. Det er få skriftlige kilder om hagen men i Hadeland bygdebok (1932) står følgende beskrivelse: «Til prestegården hører en 6 mål stor have. I gamle dager skal den ha vært overmåde skjøn, store gamle trær, snoede ganger og klippede hekker. Flere syrinlysthus, et åttekantet havehus, en masse roser, pinseliljer og tulipaner.» I hagen er det et gravsted hvor fire personer er begravet. Frederiche Christiane Krog (datter av presten) giftet seg med Albert Lassen i 1805 (sønn av daværende hjelpeprest). Tvilling-jentene Wilhelmine og Fredrikke ble født et år senere, men moren døde i barselseng på sin et års bryllupsdag. Den ene jenta døde 8 dager gammel. Presten Wilhelm Lassen som var veldig glad i hagen fikk tillatelse ved kongelig resolusjon til å gravlegge sin svigerdatter og barnebarn i hagen. Han døde selv i 1830 mens den andre tvillingjenta døde i 1831. De ble også begravet i hagen. Den 6 måls store hagen ble stelt av presten som til en hver tid bodde på prestegården. I 1997 var den overgrodd og lite minnet om den maleriske beskrivelsen fra bygdeboka. En situasjonsskisse fra 1905 av Sinding Larsen ble retningsgivende for restaureringsarbeidet. Et stort arbeid er lagt ned i å finne fram til gamle planter, stelle trær og busker og finne fram grusgangene. Korsene som var lagret ble restaurert og satt opp igjen på gravstedet. Lysthus ble bygget.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Steinhuset

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Granavollen

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Granavollen - Helgaker - Tuv

Hadeland

Vandring
Middels
6.2 km · 2.5 – 3 t

Gammehaugen

Hadeland

Vandring
Middels
6.4 km · 2.5 – 3 t

Sist oppdatert: