Solblom i Nåverdalen, Berkåk Planteliv

  • Foto: Rolv Hjelmstad

  • Foto: Rolv Hjelmstad

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Solblom i Nåverdalen, Berkåk

Solblom (Arnica montana) er en truet og sjelden flerårig plante. Solblom er en vill art i Norge, men det er svært sjelden å finne arten andre steder enn der en kan se tydelige spor etter mennesket, i det minste fra tidligere tider. Denne solgule kurvplanten trives på ugjødsla enger i tradisjonell drift med svakt sur jord, i glissen skog og på lynghei. Den blomstrer i juni-juli. I Nåverdalen vokser det solblom ved en gammel vei, og stedet er merket med skilt.

Solblom er en truet og sjelden art, så vis aktsomhet når du er i feltet, og ikke plukk blomstene.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Solblom i Nåverdalen, Berkåk kart