Tjønnhauan natursti, Vingelen

Vandring 1 - 3 t 3.9 km

Legg i Favoritter

Tjønnhauan natursti ligger mellom Tolga og Vingelen, i Grantævet. Stien går i skogsterreng; furu og lauvskog, men også over myr og langs vatn. Langs stien er det satt opp plakater som forteller om vegetasjon og dyreliv, men også om de mange menneskeskapte sporene som finnes her. Ei stor kølmile er restaurert, det samme med ei stor dyregrav. Et lite skiferbrudd langs stien viser også til det mangfold av aktiviteter som har foregått her gjennom hundrevis av år. På utsiktspunktet på toppen kan du se Vingels-bygda fra luften!
Stien er litt kupert, men stort sett lett å gå. Godt skotøy anbefales da det er noen våte partier. Hele turen er 4,3 km.

Tema for naturstien er flerbruk av skogen. Langs stien finnes 20 ulike poster om alt fra historiske fenomener som kølmiler og dyregraver til våtmarksområder og fuglebad. I tillegg er det orientering om biotoper, flerbruk av skogen, fauna og flora. Stien går gjennom både barskog, lauvskog og blandingsskog, over myr og langs vann. Du vil finne eksempler på planter og dyr som tilhører den enkelte naturtypen.

Skogens betydning har variert gjennom tidene. Dyregraver viser at det har vært jakt etter elg her for flere tusen år siden. Spor etter ei kølmile viser hvordan behovet for ulike typer brensel har endret seg – siden driften rundt Rørosverket for ca. 350 år siden. Et gammelt skiferbrudd viser at det har vært tatt ut skifer til bl.a. taktekking herfra.

I dag utnyttes skogen i dette området i mindre grad igjen – men ferske spor etter nevertaking på bjørk viser at det fremdeles er behov for never til taktekking – neverlurer – eller pyntegjenstander. Beitedyrene er borte, men elgen går de samme stier som sine forfedre……

Hege Hovd
Hilde Aanes
Hege Hovd
Hege Hovd

Likte du Tjønnhauan natursti, Vingelen? Finn opplevelser i nærheten.

Kultursti i Vingelen

1 - 1.5 t

3 km

Sykkeltur Vingelen-Tolga-Os-Dalsbygda

4 - 5 t

38.4 km

Forollhogna Infosenter, Vingelen

Vingelen kirke