Tjønnhauan natursti, Vingelen Vandring

Natursti om skogen i Grantævet mellom Vingelen og Tolga

 • Foto: Hilde Aanes

 • Foto: Hege Hovd

 • Foto: Hilde Aanes

 • Foto: Hege Hovd

 • Foto: Hege Hovd

Viktig informasjon

 • Destinasjon Forollhogna
 • Sesong mai–october
 • Vanskelighetsgrad Middels
 • Lengde 3.9 kilometer
 • Høydemeter 110 meter
 • Varighet 1–3 timer

Legg i favoritter

Om Tjønnhauan natursti, Vingelen

Stien går i skogsterreng; furu og lauvskog, men også over myr og langs vatn. Langs stien er det satt opp plakater som forteller om vegetasjon og dyreliv, men også om de mange menneskeskapte sporene som finnes her.


Veibeskrivelse

Tjønnhauan natursti ligger mellom Tolga og Vingelen, i Grantævet.

Stibeskrivelse

Stien er litt kupert, men stort sett lett å gå. Godt skotøy anbefales, da det er noen våte partier.

Tema for naturstien er flerbruk av skogen. Langs stien finnes 20 ulike poster om alt fra historiske fenomener som kølmiler og dyregraver til våtmarksområder og fuglebad. I tillegg er det orientering om biotoper, flerbruk av skogen, fauna og flora.

Ei stor kølmile er restaurert, det samme med ei stor dyregrav. Et lite skiferbrudd langs stien viser også til det mangfold av aktiviteter som har foregått her gjennom hundrevis av år. På utsiktspunktet på toppen kan du se Vingels-bygda fra lufta!

Stien går gjennom både barskog, lauvskog og blandingsskog, over myr og langs vann. Du vil finne eksempler på planter og dyr som tilhører den enkelte naturtypen.

Faktaopplysninger

Natur- og kulturarv

Skogens betydning har variert gjennom tidene. Dyregraver viser at det har vært jakt etter elg her for flere tusen år siden. Spor etter ei kølmile viser hvordan behovet for ulike typer brensel har endret seg – siden driften rundt Rørosverket for ca. 350 år siden. Et gammelt skiferbrudd viser at det har vært tatt ut skifer til blant annet taktekking herfra.

I dag utnyttes skogen i dette området i mindre grad igjen, men ferske spor etter nevertaking på bjørk viser at det fremdeles er behov for never til taktekking, neverlurer – eller pyntegjenstander. Beitedyrene er borte, men elgen går de samme stier som sine forfedre…

Fasiliteter

Langs stien finnes flere tilrettelagte sitte- og bålplasser.

Tjønnhauan natursti, Vingelen kart