Nylandtjønna i Vingelen Fuglekikking

Fugletårn

 • Fugletårnet ligger fint til ved Nylandtjønna

  Fugletårnet ligger fint til ved Nylandtjønna Foto: Erlend Eggen

 • Hegre

  Hegre Foto: Stein Kaasin

 • Traner

  Traner Foto: Stein Kaasin

 • Fin utsikt fra tårnet

  Fin utsikt fra tårnet Foto: Hege Hovd

 • Med teleskop får man et godt blikk av det som skjer. Bildet er tatt mot sørøst.

  Med teleskop får man et godt blikk av det som skjer. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: Tor Magnus Hansen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: mai-september
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 0.3 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 0 meter
 • Varighet: 0.5-2 timer

Om Nylandtjønna i Vingelen

Nylandtjønna er kjent som en rik fuglelokalitet, med regelmessig tilhold av arter som byr på spennende opplevelser.

Tjønna er oppmarsjområdet for sjeldne fjellender som venter på isfrie fjellvann tidlig på våren og er hekkelokalitet for særpregede arter som toppand, horndykker og trane. På sommeren er det et yrende liv av andunger som leter etter insekter langs strandkanten.

Ved Nylandtjønna er det registrert over 80 ulike fuglearter. Mange av disse hekker i området, men tjønna og våtmarksområdene rundt er viktige rasteplasser for fugler som skal videre inn til hekkeområdene i Forollhogna Nasjonalpark. Ikke minst gjelder dette de fire såkalte fjellendene sjøorre, svartand, havelle og bergand som i påvente av at isen skal gå på tjønner og vann i fjellet, benytter Nylandtjønna som mellomstasjon. 

Veibeskrivelse

Fra Vingelen sentrum, følg Fv. 735 som er skiltet mot Olaberget øst for Vingelen kirke. Det er skiltet mot Olaberget. Etter ca 4 km kommer du til en parkeringsplass på venstre side av veien. Følg videre skilting mot Nylandtjønna. Stien til fugletårnet går gjennom gården Røsli, vis respekt for gårdens aktiviteter. Det er kort avstand å gå fra parkeringplassen, men det kan være litt fuktig og ulendt sti noen partier.

Turbeskrivelse

Fugletårnet er lokalisert helt nede ved bredden av Nylandtjønna og er bygget i to etasjer med god oversikt over hele området.

Nylandtjønna ligger i bunnen av daldraget som strekker seg gjennom fjellbygda Vingelen og nordøstover mot Øvre Tallsjøen og naturreservatet Olafloen. Tjønna danner en sørlig avgrensning av et næringsrikt, frodig og mangfoldig våtmarksområde.

Fugletårnet glir godt inn i omgivelsene, noe taksvalene er en god indikasjon på - ikke sjelden hekker de oppunder takskjegget på tårnet!

Faktaopplysninger

 • Tjern slik som Nylandstjønna er svært viktig oppmarsjområder (rasteplasser) for fugler som hekker i Forollhogna nasjonalpark og fjellområdene rundt.
 • Forollhogna nasjonalpark, med tilliggende dalfører (8 landskapsvernområder) ble vernet ved kgl.res. 21 desember 2001 som Norges 19. nasjonalpark.
 • Det vekslende landskapet i Forollhogna med rik vegetasjon, vierkratt og våtmarksområder er et eldorado for fugler.
 • Alle de fire høyfjellsendene svartand, havelle, bergand og sjøorre hekker i Forollhogna. Vanlige vadefugler er temmincksnipe, brushane, dobbeltbekkasin og fjæreplytt. Fjæreplytten har Forollhogna som sin eneste kjente hekkeplass i Hedmark. Fjellerke og fjelljo er sjeldne arter som antas å hekke innenfor nasjonalparkens tørrere områder.

Fasiliteter

Les mer om innfallsporten Vingelen i Outtt

Overnattingsmuligheter

Du kan lese mer om overnattingsmuligheter og aktiviteter på Vingelens egen nettside (Vingelen.com)  


 

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Gruvvola

Forollhogna

Vandring
Middels
2.3 km · 1 – 2 t

Kletten i Vingelen

Forollhogna

Vandring
Middels
7 km · 2 – 3 t

Vingelen kirke

Forollhogna

Kulturminner
Enkel
 

Sist oppdatert: