Våtmark på Øynadn Planteliv

 • Strandsmelle

  Strandsmelle Foto: Thor Østbye

 • Fjellmarinøkkel

  Fjellmarinøkkel Foto: Thor Østbye

 • Fjellpestrot

  Fjellpestrot Foto: Thor Østbye

 • Søterot

  Søterot Foto: Thor Østbye

 • Fjellfiol

  Fjellfiol Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: juni-november

Om Våtmark på Øynadn

Som en oase ligger Øynadn naturreservat nederst i Smådalen i Vang kommune. Mer enn 300 ulike planter vokser her. Etter å ha kjørt i åpent fjellandskap nedover vakre Smådalen, er du kommet inn i en annen verden når du parkerer bilen ved Øynanstølen. Her er mange hemmeligheter å utforske.

Omlag halve verneområdet ligger i Vang kommune, resten i Vestre Slidre. Grensa til Hemsedal er tett ved i nordvest (Hydalen). Reservatet er et typisk elvelandskap med vann, raske og stille elver, grunne tjern, loner, bekker, sand- og grusøyrer, myr, sump og mudderbanker. En stor del av området er middels næringsrike myrer, rike vierkratt og middelsrik til rik fjellbjørkeskog. Det finnes også ekstremrik og fattig vegetasjon.

Variasjonen i naturtyper  (hele 15 vegetasjonstyper er registrert) og god tilgang på næring gir stort artsmangfold og høy tetthet av mange arter, både når det gjelder fugler og planter. Naturparken har både høyfjellsplanter og lavlandsplanter.  311 planter er til nå registrert.

Men området er ikke bare for de som vil botanisere. En vandring oppover stien langs Smådøla er en vakker tur langs småstryk og sva med rødstilk og andre vadefugler å se. Eller hva med kano på utforsking av alle de ”hemmelige” viker og småvann. Du glir stille fram og er kanskje så heldig å se elgen i vannkanten. Dagen faller ikke lang da. Dette er en annerledes tur i Vangsnaturen. Ta deg tid og ta naturen inn over deg.

Fugl: For fugl har området størst verdi som hekkeplass for vassfugl, som trekkområde vår og høst, og matletingsområde for arter som hekker i nærheten. Totalt er 102 arter observert.

Karakterarter: Bakkesøte, søterot, fjellmarinøkkel, engsmelle, elg, svømmesnipe, rødstilk, toppand, kvinand, krikkand, laksand, dvergspett, blåstrupe.

Adkomst:  Ta av fra E16 mot Helin rett øst for Vang sentrum. På bomvei først til Helin. Følg vestsida av innsjøen i 3 km før veien stiger over Smådalsfjellet og ned i Smådalen. Kjør videre sørover til Øynanstølen (ca 25 km fra E16). Parker her.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Vabakko

Vang

Vandring
Enkel
3 km · 0.2 – 1 t

Traneskrik på Øynadn

Vang

Fuglekikking
Enkel
2.5 km · 2 – 2.5 t

Hulabaksteinen

Vang

Vandring
Enkel
0.8 km · 0.2 – 0.5 t

Elgparadiset Smådalen

Vang

Dyreliv
Enkel
 

Sist oppdatert: