Mølmannsdalen, Røros Vandring

  • Foto: HIK

  • Foto: HIK

  • Foto: HIK

  • Foto: HIK

  • Foto: HIK

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Mølmannsdalen, Røros

Populært friluftsområde ca. tre kilometer fra Røros sentrum. Mølmannsdalen er et lett tilgjengelig, og familievennlig turområde, med en skogsvei gjennom hele området. Skogsveien er i utgangspunktet stengt for motorferdsel. Hovedutgangspunktet for turer i Mølmannsdalen er fra parkeringsplassen nedenfor påska gård. Her er det satt opp egen informasjonstavle.
Man kan følge skogsveien helt fram til Skjevdalen. Hvis man ønsker så går det også å ta av fra skogsveien ved sørenden av Søndre-Dalstjern og følge sti (ca 1,7 km) ut til Dalselva for å komme fram til Hådalsveien. Det er gangbru over Dalselva.
Det finnes mange godt opparbeidete stier både i Mølmanndalslia og nede i dalen. Så her er det fullt mulig å finne sin egen favorittsti. Om vinteren er det oppkjørt skiløype langs skogsveien fra parkeringsplassen og helt fram til Skjevdalen.
Trivelige rasteplasser finner man også flere av langs stiene og vanna, og hvis man følger skogsveien og kommer til Nordre-Dalstjern finner man en fin gapahuk og bålplass. Rundt 150 meter før Mølmannsdalsgården er det opparbeidet en trivelig grillplass nede ved Søndre-Dalstjern som kan benyttes av alle.
I Mølmannsdalen er det også rike fiskemuligheter, her kan man velge mellom Søndre - og Nordre Dalstjern eller selve Hådalsvassdraget (Dalselva, Rismosjøen).
Mølmannsdalen har også mye å by på for den som er interessert i geologi og historie (lulturminner). Det er laget en natur- og kultursti med innlagte poster som beskriver mye av dette. På oppslagstavla ved parkeringsplassen er det oversikt over denne stien. Hele natur- og kulturstien går stort sett langs stier i lett terreng.
Litt ovenfor skogsveien, i selve Mølmannsdalslia, er det opprettet et lite barskogreservat. Dette er også tilgjengelig via sti-nettet. I barskogreservatet er det tillatt med ferdsel til fots, men ikke sykling.


Mølmannsdalsgården:
Følger man veien tre kilometer fra parkeringsplassen så kommer man til småbruket Mølmannsdalsgården. Et gammelt, lite småbruk som ligger idylliskt til ved vannet Søndre-Dalstjern og som oser av historie. Røros kommune er i dag eier av stedet, og driver utleie både for overnatting og dagaktiviteter. Husene er delvis restaurert, men det er ikke innlagt strøm, så all oppvarming og koking må foregå med vedfyring og propan. Ønskes mer informasjon kan man kontakte Røros kommune direkte eller finne info på kommunens hjemmeside.

Fiske:
Ved å løse fiskekort av Statskog kan man benytte seg av de varierte fiskemulighetene området har å by på. Ungdom til og med 20 år fisker gratis. Fiskekort får man blant annet kjøpt på sportsbutikkene i Røros.
Søndre-Dalstjern, ved gården, har en ren ørretbestand. I de andre vanna finner man i tillegg abbor, gjedde, sik, lake, røye (Nordre-Dalstjern) og harr. Vanna egner seg godt for fluefiske, men også mark, spinner og sluk er mye benyttet.

Adkomst til parkeringsplassen med utgangspunkt jernbanestasjonen:
Kjør sørover til rundkjøringa (den eneste i Røros) og hold til venstre mot Sverige og Slegghaugan. Ta deretter første vei til høyre drøyt 100 meter ovenfor rundkjøringa. Holder du denne veien bent fram hele tiden (- og ikke svinger til høyre mot Rybrua) så står du til slutt på parkeringsplassen til Mølmannsdalen. Avstanden fra Røros jernbanestasjon til parkeringsplassen er drøyt 3 km.

Mølmannsdalen, Røros kart