Erfaringsstol 'Fugl' Interessepunkt

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

  • Land
  • januar – desember
  • Medium
  • 3 kilometer
  • 240 meter
  • 0.5 – 2 timer

Om Erfaringsstol 'Fugl'

Erfaringsstol Fugl står i naturrommet myr ved Attjernet, langs med en sti som er merket i tilknytning til den Bergenske kongeveien mellom Fluberg og Lausgarda.

Erfaringsstol Fugl er skapt av Lars og Ingela Agger.
.