Mo kyrkjeruin Kulturminner

 • Kirkeruinen ligger på fruktbar jord nede ved Slidrefjorden

  Kirkeruinen ligger på fruktbar jord nede ved Slidrefjorden Foto: Erlend Eggen

 • Gotisk vindusbue

  Gotisk vindusbue Foto: Erlend Eggen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: april–november

Om Mo kyrkjeruin

Mo kirkeruin forsvant og kom fram igjen. Mo var privatkirka som ble sognekirke. Den vesle steinkirka på vestsida av Slidrefjorden ble bygd rundt 1215. Det var nok bonden på Mo, fra den gang gården var utdelt, som var byggherre. Det var uvanlig å bygge privatkirke i stein. Slidredomen ble bygd 30 – 40 år før, og kanskje brukte bonden på Mo den som forbilde.

Mo kirkesogn er omtalt i 1368 og 1400 med garder på begge sider av Slidrefjorden. Eldste myntfunn er fra kong Sverres regjeringstid 1177 – 1202, og det yngste fra kong Hans, død 1513. Dette viser tidsspennet kirka var i bruk.

Kirka på Mo må ha vært blant Norges minste frittstående steinkirker fra middelalderen. Grunnplanen er ei rektangulært skip og et smalere rett avslutta kor. Koret er bare 3,5 x 3 meter og skipet 6 x 5,8 meter, alt innvendige mål.

Akomst: Fra Fagernes følger du E16 vestover til Vestre Slidre kommune. Ta venstre fylkesvei 261over Einangsundet. Etter 1 km til venstre igjen og kjør Vestsidevegen sørover i litt over 1 km til Mo-gårdene, hvor du tar venstre langs Mosåne mot Slidrefjorden. Parkering 100-200 meter fra kirkeruinen. Flott sted.

Kirka var trolig i bruk til omkring reformasjonen. Da falt den etter hvert sammen og lå i 1743 i mannshøye ruiner, som sogneprest Herman Ruge uttrykte det. Det var han om sa at kirka var bygd av ”skjønne levende stene”. Ruinen ble brukt som steinbrudd og etter hvert dekka av materiale fra storflommer i elva Mosåne, blant dem i 1860. Hele ruinen dekkes til og området gror igjen med kratt og skog.

I 1972 – 1977 ble ruinen gravd ut og restaurert i et samarbeid mellom Riksantikvaren, Vestre Slidre ungdomsskule og Vestre Sildre kommune.

I dag vises hele omrisset av kirka klart. Veggen bak alteret er murt opp igjen med et gotisk vindu. Kirka har hovedalter i koret murt inn i østveggen og sidealter på nordsida i koråpningen. Kirka har hatt ei hoveddør mot vest i skipet og ei dør mot sør i koret. Kirkegardsmuren er også avdekka.

Kilde: http://www.valdres.com, Katharina Sparstad

Kart

Lagre og del

Tilbakemelding

Se flere populære opplevelser

Gardbergstigen

Valdres

Vandring 2 km · 2 – 2.5 t

Olberg

Vaset

Vandring 1.8 km · 1.5 – 2.5 t

Slidredomen

Valdres

Kulturminner

Sist oppdatert:

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt