Reinli stavkyrkje Kulturminner

 • Reinli stavkirke

  Reinli stavkirke Foto: Morten Helgesen

 • Apsis-enden av Reinli stavkirke

  Apsis-enden av Reinli stavkirke Foto: Morten Helgesen

 • Portalen til Reinli stavkirke

  Portalen til Reinli stavkirke Foto: Morten Helgesen

 • Detaljer av porten

  Detaljer av porten Foto: Morten Helgesen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: april-november

Om Reinli stavkyrkje

Reinli stavkirke har 12 innvielseskors malt i tjære på kirkeveggen innvendig. De er antagelig fra 1326, og er den eneste stavkirken som har bevart alle. Kirka har ei luke i veggen for de spedalske slik at de også kunne skrifte og ta i mot nattverden. På utsiden av kirken står det en gammel gapestokk. Reinli stavkirke er datert til omlag 1326. Det ser ut til å ha vært to kirker tidligere på samme sted. Mynter funnet under kirkegulvet er frå Håkon Håkonsons regjeringstid 1250 – 1263. Kirka er trolig revet helt ned og bygd opp igjen, kanskje i 1326. Stavkirka er soknekirke, men blir bare brukt om sommeren. Ellers brukes det nye kapellet nedanfor bygdeveien. Adkomst: E16 til Bagn i Sør-Aurdal kommune, deretter 3 km til Reinli. Reinli stavkirke er en enskipet langkirke med høyt tak og høy innvendig himling, der skipet og koret har samme bredde. Skip, kor, veggplanker og takverk er opprinnelige. Skipet har fire hjørnestolper som bærer takkonstruksjonen. To ekstra stolper bærer taket over koret, som har halvsirkelformet avslutning (apsis) som trolig har kommet til på et senere tidspunkt. Den har innelukkede svalganger og en liten takryttar. Kirkens form har vært utforandret siden 1326. Altertavla er et helgenskap fra ca. 1300, lignende den i Hedalen stavkirke. Malinga er dels frå 1890-åra og dels frå 1920-åra. Altartavla hadde et krusifiks, som nå henger på veggen i koret. Smijernsbeslaga på vestdøra viser tydelige spor etter omgjøring på 1300-talet. Klokke fra mellomalderen. Døpefont av kleberstein. De første skrevne kilder som omtaler en kirke på denne plassen er fra Olaf Haraldssons reise gjennom Valdres i 1023. Han skal ha besøkt Reinli. Det er antatt at det fantes et hov av noe slag på samme sted før den første kirken, en eller annen gang før år 1000.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Bagnsbergatn

Valdres

Vandring
Middels
1.8 km · 1.5 – 3 t

Makalausfjellet

Valdres

Vandring
Middels
2.7 km · 2 t

Øyangen rundt (Tonsåsen)

Valdres

Vandring
Middels
4.4 km

Jettegrytene ved Kvitingen

Valdres

Vandring
Middels
3.2 km · 2 t

Sist oppdatert: