Gaaltije én ved Finnkoihaugan Kulturminner

Samisk spor i Forollhogna

 • Kaldkilde 1

  Kaldkilde 1 Foto: Amund H. Steinbakken

 • Foto: Amund H. Steinbakken

 • Foto: Amund H. Steinbakken

 • Foto: Thomas Ole Andersen

 • Området ved Finnkoihaugan i høstfarger

  Området ved Finnkoihaugan i høstfarger Foto: Thomas Ole Andersen

Viktig informasjon

Om Gaaltije én ved Finnkoihaugan

Kaldkilde - et samisk kjølerom

Turbeskrivelse

En samisk boplass måtte ha tilgang til godt drikkevann, helst i form av oppkommer, men også via rennende bekker. Her kunne det være viktig med kjølekammer hvor man for eksempel kunne oppbevare melk. Det var avgjørende for en samisk boplass med kilder/rent vann. Vanntilgang er derfor en indiktaor når man skal gjenkjenne samiske boplasser.

Kaldkilder eller kjølekammer ble murt opp i naturlige kulper i bekker uten mye strøm. Disse kamrene kunne bli hellelagt med flate steiner i bunnen og på sidene i kulpen. Dette ble gjort for å danne et rom for oppbevaring. På denne måten fikk man et avgrenset kjølerom og man forhindret at flasker eller melkekagger ble ført med strømmen nedover elva.

Kilder hadde en sentral rolle i den samiske spiritiualitet, og hellighet og respekt var knyttet opp mot dem. Kilder var en innfallsport til åndeverdenen, og ifølge et sagn kunne det oppstå reinflokker ved kilden.

Faktaopplysninger

Ved Finnkoihaugan finnes en kaldkilde omtrent 60 meter fra gammetuft 1. Kilden er oppmurt og framstår som tilnærmet sirkulær. Kaldkildens størrelse er på cirka 1, 5 x 1, 5 meter.

Kart

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt