Gruvdalsbua Vandring

Vandring til Hessjøgruva i Forollhogna nasjonalpark

 • Turen går fra Heggsetvollen opp en bratt kam til toppen av fjellet.

  Turen går fra Heggsetvollen opp en bratt kam til toppen av fjellet. Foto: Astrid A. Haug

 • Fin utsikt fra toppen. Det er fortsatt jernbolter i fjellet fra tidligere tiders gruvedrift.

  Fin utsikt fra toppen. Det er fortsatt jernbolter i fjellet fra tidligere tiders gruvedrift. Foto: Astrid A. Haug

 • Ved Hessjøgruva finnes spor etter tidligere gruveaktivitet. Gruva passeres på vei inn til Gruvdalsbua.

  Ved Hessjøgruva finnes spor etter tidligere gruveaktivitet. Gruva passeres på vei inn til Gruvdalsbua. Foto: Astrid A. Haug

 • Gruvdalsbua eies av Ålen fjellstyre og står åpen. Det er et fint sted for rast, og det er mulig å overnatte. I tillegg finnes spennende fiskevann.

  Gruvdalsbua eies av Ålen fjellstyre og står åpen. Det er et fint sted for rast, og det er mulig å overnatte. I tillegg finnes spennende fiskevann. Foto: Astrid A. Haug

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-oktober
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 1.7 kilometer (A til B)
 • Stigning: 200 meter
 • Varighet: 0.5-1.5 timer

Om Gruvdalsbua

Gruvdalsbua ligger i et landskap der det har vært stor interesse for potensiell gruvedrift. Det er påvist store malmforekomster av kobber (Cu) i berggrunnen, men ingen av forsøkene på gruvedrift har vært lukrative. På denne turen kan du oppleve fjellandskapet i Forollhogna nasjonalpark kombinert med spor etter malmutvinning.

Turen tar deg gjennom frodig fjellbjørkeskog opp til høyfjellet der du finner et stort utvalg spennende fiskevann.

Veibeskrivelse

Følg skilt mot Hessdalen fra Fv30 like nord for Ålen. Herfra tar det ca. 30 min med bil inn til parkering ved Heggsetvollan, med turens utgangspunkt. 

Detaljer:

Fra Fv30 kjører du 15,5 km til bomtavle ved veiskille mellom Hessjøen og Øyungen. Ta setervei til venstre mot Hessjøen. Bomavgift betales. Følg veien til den slutter ved Heggsettvollan. 

Turbeskrivelse

Turen starter ved Heggsetvollan, innerst i Hessdalen (Kjølidalen) i Øyungen landskapsvernområde og slutter ved Gruvdalsbua som ligger inne i Forollhogna nasjonalpark. Fra parkeringsplassen går en over øverste setervoll, langs sti gjennom frodig fjellbjørkeskog før fjellet reiser seg mot kammen 200 meter høyere opp.

Jernboltene ved stien ble brukt til sikring da det ble drevet diamantboring (geologiske undersøkelser) i området på 1970-tallet. I disse boltene ble det festet tau slik at adkomsten skulle være enklere i dårlig vær. Det er ikke nødvendig med tau for vanlig ferdsel. 

Gammelgruva eller Hessjøgruva er lokalisert der stien kommer opp på fjellplatået. Her passeres to skjerp (gruvehull) før en kommer fram til den åpne Gruvdalsbua, eid av Ålen fjellstyre. På denne tomta sto det tidligere ei bu eid av Killingdal gruveselskap. Det er fin utsikt nordover gjennom Gruvdalen med attraktive fiskevann. 

Faktaopplysninger

 • Les mer om malmforekomstene i Hersjøfeltet på lokalhistoriewiki.no
 • Forollhogna nasjonalpark, med tilliggende dalfører (8 landskapsvernområder) ble vernet ved kgl.res. 21 desember 2001 som Norges 19. nasjonalpark.
 • Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2, og landskapsvernområdene 452 km2.
 • Øyungen landskapsvernområde er på 71 km2 og ligger hovedsakelig i Holtålen kommune. 6 km2 ligger i Røros kommune. Mange sjøer preger landskapsvernområdet der Øyungen er den største i Forollhogna-området og utgjør 6,3 km2. Området er variert fra fjell, til myr, vatn, barskog og fjellbjørkeskog. Det er mange setrer i området, men få i aktiv drift. Les mer på nasjonalparkstyrets nettsider
 • I randsona til fjellet og nasjonalparken finner du en svært frodig fjellbjørkeskog. Her er kulturlandskapet fortsatt relativt åpent og bærer preg av lang tids bruk av området til slått og beite. Rundt omkring i skogen finnes spor etter tidligere slåtteaktivitet som slåttebuer og utløer. Skogen er svært artsrik. Her finnes også rikmyrer med vakre orkideer. 


Fasiliteter

 • I vannene i Gruvdalen er det gode fiskemuligheter. Fiskekort for Ålen fjellstyre fås kjøpt på Inatur.no 
 • Gruvdalsbua står åpen, og er et fint sted for en rast. Det er også mulig å overnatte her.


Overnattingsmuligheter

For flere overnattingsmuligheter i Hessdalen se VisitHessdalen.no 

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Hessjøen rundt

Forollhogna

Vandring
Middels
5.8 km · 2 – 2.5 t

Finnkoihaugan

Forollhogna

Vandring
Middels
5.8 km · 2 – 4 t

Sist oppdatert: