Kåava-gåetie ved Finnkoihaugan Kulturminner

Samisk spor i Forollhogna

 • Arkeolog Mattis Danielsen står midt i gammetufta. Gammetuft 1 før ryddning.

  Arkeolog Mattis Danielsen står midt i gammetufta. Gammetuft 1 før ryddning. Foto: Amund H. Steinbakken

 • Gammetuft 1 etter rydding

  Gammetuft 1 etter rydding Foto: Thomas Ole Andersen

 • Gammetuft 1 etter rydding

  Gammetuft 1 etter rydding Foto: Thomas Ole Andersen

 • Slik kan gammetufta ved Finnkoihaugan ha sett ut. Bildet er tatt ved Preannehke i Sverige

  Slik kan gammetufta ved Finnkoihaugan ha sett ut. Bildet er tatt ved Preannehke i Sverige Foto: Thomas Ole Andersen

Viktig informasjon

Om Kåava-gåetie ved Finnkoihaugan

Gammetuft med forgang 1 ved Finnkoihaugan

Turbeskrivelse

Ved Finnkoihaugan ligger det rester etter flere gamle gammer. I tillegg finnes det en sammenrast gamme, antatt fra 1979. Denne gammen er imidlertid norsk. Cirka 1 meter vest for restene etter den moderne gamma finner vi tuftene etter en sirkulær samisk gamme med forgang. Fra denne gammetufta er det god utsikt over nordenden av Dalbusjøen.

Gamma ligger på en gresskledd høyde. Her vokser det vier, einer og bjørk. Selve tufta er gresskledd med betydelige voller og et ildsted i midten. Ildstedet er ikke veldig tydelig, men gjennom prosjektet "Registrering av samiske kulturminner i Forollhogna Nasjonalpark" i 2009 og 2010 ble det påvist kull og små beinbiter. Gammens forgang/tilbygg ligger voll i voll øst for gamma. Undersøkelser viste at gammas forgang har hatt et steinsatt gulv.

Faktaopplysninger

Natur og kulturarv

Samiske boliger som forskjellige telt og gammekonstruksjoner kan samles under betegnelsen gåetie. Felles for alle boligtypene er at de er fleksible og at de kan bygges med lokale materialer som never, stein, torv og trevirke. De ulike samiske boligene har blitt tilpasset forskjellige områder, miljø og værforhold. Samiske boligers konstruksjon går gjerne i ett med naturen.

Det første mange tenker på når det er snakk om samisk kultur er gjerne gammen. Dette er den tradisjonelle, stasjonære samiske boligtypen. En gamme kan være bygd som stavgamme eller som buesperregamme. Forskjellen ligger i hvordan gammens grunnskjelett er bygd opp.

En sørsamisk gamme kan tradisjonelt bestå av materialer som trevirke, stein, torv og never. Tradisjonene kan imidlertid variere fra sted til sted og etter material- og ressurstilgang. Rester etter gammer vises som runde, rektangulære eller ovale voller på bakken. En gammetuft er som oftest 4-8 meter i diameter.

En gamme kunne huse både dyr og mennesker, og det finnes eksempler på slike dobbeltgammer hvor fjøs og bolig var i en og samme gamme. Tradisjonen med dobbeltgammer var imidlertid vanligere i nordsamiske områder. De fleste gammer ble bygd på forhøyninger i terrenget, slik at det ble naturlig drenering.

Når man ser gammetufter i terrenget, vil den ytre markeringen vises som en sirkulær eller oval struktur. Denne strukturen kan vises enten med en voll, eller som en forhøyning/nedsenkning i terrenget. Nedfalt torv og never gjør at man kan se disse vollene lenge etter at en gamme er rast sammen. I midten av tufta finner man gjerne spor etter ildsted, omgitt av steiner. Tilveksten av vegetasjon rundt steinen gjør at den kan "forsvinne" ned i bakken og dermed være vanskelig å oppdage. I området bak ildstedet finner man en flat stein hvor matlagingen gikk til, en såkalt båassjoe-stein. Dette ble regnet som et hellig område. I bakkant av denne steinen kunne det være en lufteluke eller en dør.

Ildstedet i gammetufter er veldig særegent og det som ofte avgjør om det dreier seg om norske eller samiske tufter. Ildsteder i samiske gammer er plassert i sentrum av gulvplanet og rektangulære/ovale i formen, ofte med en størrelse på 1,-1,8 x 0,5-1 meter. Båassjoe-området var nesten uten unntak lagt mot nord, mens døra var lokalisert mot sør eller sør/øst. Dette ble gjort med tanke på den værharde nordavinden, samt for å få inn mest mulig sollys.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser