Harestulia rundt Vandring

  • Foto: Ann-Kristin Bergersen

  • Foto: Ann-Kristin Bergersen

  • Foto: Ann-Kristin Bergersen

  • Foto: Ann-Kristin Bergersen

Viktig informasjon

  • Destinasjon Hadeland
  • Sesong april–november
  • Vanskelighetsgrad Lett
  • Lengde 3.8 kilometer
  • Høydemeter 90 meter
  • Varighet 1–1.5 timer

Legg i favoritter

Om Harestulia rundt

Start og mål: Harestua stasjon (enten den gamle eller den nye)
Lengde Rundt 3-5-km
Lett tur

I området mellom Monserudvegen og de fire togundergangene på Gjøvikbanen er det mange alternativer for lette småkuperte mosjons/trimturer på 3-5 km.
Mellom undergangene på nye Harestua og gamle Harestua stasjon kan det varieres mellom Monserudvegen, øvre og nedre løp av lysløypa, samt en fin liten umerket sti som går mellom lysløypas nedre løp og Gjøvikbanen. Mellom undergangene ved Harestua gamle stasjon og undergangen ved gamle Monsrudvegen kan det varieres mellom Monserudvegen og en sti fra Harestua gamle stasjon fram til krysset mellom gamle og nye Monserudvegen. Videre fra dette kan tas en sløyfe ned gamle Monserudvegen til undergangen og videre herfra på umerket sti opp til Monserudvegen litt lengre sør (rundt 100 meter før snuplassen) og Monserudvegen tilbake (eller motsatt). På kartet er den ytre rammen tegnet inn.

Adkomst fra RV4: Følg skilt mot Harestua inn på Vestbygdvegen. Ta til høyre i neste rundkjøring inn på Hadelandsvegen. Sving til venstre inn på Stasjonsveien, kjør 145 m og sving til høyre, kjør 204 m og sving høyre, kjør 30 m.

Foto: Ann Kristin Bergersen

Harestulia rundt kart