Steinhuset Kulturminner

 • Fra Steinhuset ser man sørøstover til Søsterkirkene.

  Fra Steinhuset ser man sørøstover til Søsterkirkene. Foto: Kari Møyner

 • Foto: Kari Møyner

 • Foto: Kari Møyner

 • I 2014 ble boka "Søsterkirken og Steinhuset" lansert med brask og bram i Steinhuset. Her representert ved riksantikvar Jørn Holme (v) forfatter Sven Rosborn (h) og Thore Desserrud som leder av Stiftelsen Steinhuset som har fått oversatt manuset fra svensk og trykket boka.

  I 2014 ble boka "Søsterkirken og Steinhuset" lansert med brask og bram i Steinhuset. Her representert ved riksantikvar Jørn Holme (v) forfatter Sven Rosborn (h) og Thore Desserrud som leder av Stiftelsen Steinhuset som har fått oversatt manuset fra svensk og trykket boka. Foto: Kari Møyner

 • Det unike steinhuset på Gran prestegård.

  Det unike steinhuset på Gran prestegård. Foto: Kari Møyner

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Hadeland
 • Sesong: januar-november

Om Steinhuset

Vil du se og oppleve et fantastisk, lite, og spesielt steinhus som ble bygget i middelalderen, bør du reise til Granavollen. Steinhuset som ligger på den gamle prestegården i Gran er enestående i sitt slag på bygdene i Norge (det eneste profane, dvs ikke kirkelige bygg, av stein fra middelalderen som ligger på landsbygda i Norge.) I tillegg til at huset er helt spesielt å se i seg selv, kan du oppleve flotte arrangementer, som interessante foredrag, intimkonserter mm. Mange leier også huset til å feire konfirmasjoner, bryllup og andre spesielle dager. Adkomst: Ta av rv 4 i Gran mot Granavollen/Søsterkirkene og følg fv 33 til du kommer til Sanner hotell. Kjør forbi Søsterkirkene over kirkevangen og ned Pilgutua til Steinhuset. Selv om det er mindre, har Steinhuset mye til felles med tilsvarende bygninger fra middelalderen som bisper og konger har etterlatt seg i de gamle byene. Oppdagelsen av gjenbrukte, karakteristiske bygningsstein fra de to Søsterkirkene på Granavollen, tyder på at huset kan være bygget kort tid etter ombyggingen av kirkene, dvs ca. 1200. Tydelige spor etter brann med påfølgende fornyelse og reparasjon har gitt huset et 1500-talls utseende. Det fremtrer i dag mer som en renessansebygning. De høye murgavlene er fra restaureringen omkring 1900. Huset er på to etasjer over en hvelvet kjeller. I kjelleren er det rester av en peis og en bred steintrapp fører opp til første etasje. I denne etasjen finner vi et større rom (kammer) med peis. En eneste stor sal, i hele husets lengde, med peis og privet, utgjør annen etasje. Adkomst til denne store salen har vært en utvendig svalgang. Bruken av Steinhuset er usikker, men kjelleren kan ha vært brukt som lagerplass, kjøkken og oppholdssted for ansatte, kammeret var husherrens bolig og salen ble brukt til fest og representasjon. Huset kunne passe som residens for en høytstående geistlig i den katolske tiden. Da prester, som alle var menn, den gang skulle leve ugift, trengtes bare et standsmessig kammer for personlig bruk. Nødvendig husvære til folk og fe var fordelt på de mange trehus som fantes på prestegården forøvrig. Steinhuset som en del av et cistercienserkloster har også vært lansert. Dette er heller tvilsomt, og ideen om at huset er bygget av prosten Bård, som må ha vært en av de mektigste og mest kjente prest i Gran i katolsk tid, er mer sannsynlig. I så fall er huset bygd som bolig, representasjonsbygg og gjestehus, men er også så solid bygget at det kunne holde stand mot fiender i ufredstider. Byggherre og opprinnelig bruk av huset forblir høyst sannsynlig ukjent, og vi må leve med denne gåten. Steinhuset forvaltes av Stiftelsen Steinhuset som også sørger for at huset til enhver tid vedlikeholdes. Steinhusets Venner står for arrangementer. Huset leies ut, se nærmere informasjon på http://steinhuset.org/.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Gran prestegårdshage

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Granavollen

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Granavollen - Helgaker - Tuv

Hadeland

Vandring
Middels
6.2 km · 2.5 – 3 t

Gammehaugen

Hadeland

Vandring
Middels
6.4 km · 2.5 – 3 t

Sist oppdatert: