Skjervumsrunden

Hadeland

Vandring 1 - 1.5 t 4 km

Legg i Favoritter

Start: Skjervum helse- og omsorgssenter/Gran sykehjem. Mulighet for parkering.
Lengde: 4,5 km
Lett rundtur på gang- og sykkelveg, men grusveg ned Skjervumsvegen.
Utgangspunktet er her Skjervum, men rundturen kan enkelt tas fra for eksempel Gran sentrum og kan dessuten utvides med turer rundt i Ringstad, Lynnebakka, Prestmarken osv.

Følg Skjervumsvegen ned til tidligere Rv4 og gå merket gang/sykkelveg til Gran sentrum. Følg Hovsvegen opp fra Granvang til Trintom skole, her går du så videre langs Nordre Ålsvegen til du kommer til Sykehjemsvegen. Gang- og sykkelvegen går så gjennom boligfeltet på Skjervum ned til helse- og omsorgssenteret.

Adkomst: Ta av Rv4 ved Granvang og følg Hovsvegen og Nordre Ålsvegen til Skjervusmvegen tar av ned til Skjervum helse- og omsorgssenter (Gran sykehjem).

Else Hagen Lyngstad
Else Hagen Lyngstad

Likte du Skjervumsrunden? Finn opplevelser i nærheten.

Skjervumsmoen - Horgen

1.5 - 2 t

3.8 km

Skjervum - Prestmarken - Morstad

2 - 2.5 t

7.1 km

Skjervumsmoen

0.5 - 1 t

2.2 km

Hvalabyrunden

2.5 - 3 t

6.4 km