Falang bru Kulturminner

 • Falang bru ble ferdig gjennoppbygget i 2010

  Falang bru ble ferdig gjennoppbygget i 2010 Foto: Kari Møyner

 • Den gamle brua ble plukket forsiktig ned. Her avdekkes steinbuen.

  Den gamle brua ble plukket forsiktig ned. Her avdekkes steinbuen. Foto: Kari Møyner

 • Ny steinbue legges.

  Ny steinbue legges. Foto: Kari Møyner

 • Steinhvelvsbrua er ferdig.

  Steinhvelvsbrua er ferdig. Foto: Kari Møyner

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Hadeland
 • Sesong: januar-november

Om Falang bru

Gamle steinhvelvsbruer er det ikke så mange igjen av i landet vårt, men over Falangbekken har det gjennom århundrene vært brosted med en slik bru. Den bergenske hovedveg som er den gamle hovedvegen mellom Oslo og Trondheim, går her. Pilegrimsleden følger også dette gamle vegfaret. Den flotte steinhvelvsbrua ble restaurert/gjenoppbygget våren 2010.

Adkomst: Fra rv 4 ta av i Gran og følg fv 33 og Kverndalslinna mot Grymyr. Ta av ved krysset ved Fallangvegen og følg denne vegen i 1,5 km til du kommer til brua som ligger mellom Fallangtjernene. Mulighet for parkering på begge sider av brua.

Steinhvelvbruer ble vanlige i Norge fra begynnelsen av 1800-tallet. Dette var et resultat av vegloven fra 1824, der det står at alle broer langs hovedvegene skulle være av stein og av lik bredde som vegen.  Den eldste kjente steinhvelvbrua i Norge ble bygget i 1767, og byggeskikken varte til ca 1930. De eldste bruene, inkludert rekkverk, ble bygget av naturstein.

Høsten 1827 måtte en gammel bru erstattes av ei ny bru over Falangbekken men den nye brua fikk ikke lang levetid. Lensmannen meddelte i 1833 at brua var i en slik forfatning at ferdselen over den måtte stenges. Skadene var så store at brua ikke lot seg reparere. Veginspektøren måtte igjen finne en murmester som murte opp ny bru i 1834 for 40 spesidaler. Denne brua har stått godt helt til 2009 da det begynte å bli utglidninger i murverket. Erfarne spesialister på tørrmuring kom fra Verdal og bygget opp igjen brua våren 2010 sammen med lokale håndverkere.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Sølvsberget fra sør

Hadeland

Vandring
Enkel
1.2 km · 1 – 3 t

Gamme - gravfelt

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Buhammeren

Hadeland

Vandring
Enkel
6.2 km · 2 – 2.5 t

Sølvsberget fra nord

Hadeland

Vandring
Middels
4 km · 1 – 3 t

Sist oppdatert: