Natur- og kultursti, Valdres Folkemuseum Kulturminner

 • Stølsområdet, Valdres Folkemuseum

  Stølsområdet, Valdres Folkemuseum Foto: Nils Rogn

 • Natur- og kultursti, Valdres Folkemuseum

  Natur- og kultursti, Valdres Folkemuseum Foto: Nils Rogn

 • Ytterst på Storøya, Valdres Folkemuseum

  Ytterst på Storøya, Valdres Folkemuseum Foto: Nils Rogn

 • Elggrav, Valdres Folkemuseum

  Elggrav, Valdres Folkemuseum Foto: Dag Nordsveen

 • Kviistunet, Valdres Folkemuseum

  Kviistunet, Valdres Folkemuseum Foto: Anne Marit Noraker

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: mai-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 1.8 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 80 meter
 • Varighet: 1 timer

Om Natur- og kultursti, Valdres Folkemuseum

Storøya er en flott kulturvandring på Valdres Folkemuseum. Hver dag hele året går folk den fine turstien rundt halvøya. Her er det fin utsikt over Strandefjorden og bygdene omkring. Langs den 1700 meter lange stien er det satt opp informasjonsskilt som forteller om dyr, planter og trær i norsk natur. På toppunktet med utsikt, får du innblikk i tidligere tiders fangstkultur med bøgahi og dyregraver. På vei ned og tilbake til museet, går du gjennom utmarksområdet med blant annet stølsgrend, husmannsplassen og fjellgardenen.

Stølen: Valdres er et kjerneområde i Norge for levende støler med drøyt 250 i drift av snaut 1000 i hele Norge. Landbruket er fortsatt en av de største næringene i Valdres og støls- og utmarksdrift er en viktig del av livsgrunnlaget for landbruk og bosetning. På Valdres Folkemuseum står det flere sel og fjøs, de eldste fra 1700-tallet. Det nyeste ble bygd i 1946 og ble flyttet til museet i 1998. Det representerer det moderniserte landbruket etter andre verdenskrig.

Husmannsplassen Frigstadplassen: Plassen er fra vestsida av Slidrefjorden i Vestre Slidre, og ble flyttet til Valdres Folkemuseum på 1960-tallet.

Fjellgarden Kvie: Disse husene ble flyttet til Valdres Folkemuseum fra Kvie i Vang på 1950-tallet. Fram til utskiftingen rett etter annen verdenskrig lå det fem tun med til sammen 33 hus tett inntil hverandre like overfor Høre stavkirke. Husene i Kviistunet er bygd i tidsrommet 1600–1850, og er et typisk eksempel på en fjellgard fra Øvre Valdres.

Adkomst: Fra Fagernes sentrum kjører du brua over Neselva og E16 500 meter videre mot Lærdal. Parkering ved Valdres Folkemuseum. 

http://www.valdresmusea.no.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Skardåsen

Valdres

Langrenn
Middels
13.5 km · 1.5 – 2.5 t

Smørlirunden

Valdres

Langrenn
Middels
13.7 km · 2 – 3 t

Danebu tidligløype

Valdres

Langrenn
Middels
15.8 km

Vardeberget

Valdres

Vandring
Middels
4.6 km · 2 – 3 t

Sist oppdatert: