Storøya kulturvandring Kulturminner

  • Foto: Nils Rogn

  • Foto: Nils Rogn

  • Foto: Nils Rogn

  • Foto: Dag Nordsveen

Viktig informasjon

  • Destinasjon Valdres
  • Sesong april–november
  • Vanskelighetsgrad Lett
  • Lengde 1.8 kilometer
  • Høydemeter 80 meter
  • Varighet 1 timer

Legg i favoritter

Om Storøya kulturvandring

Storøya er en flott kulturvandring på Valdres Folkemuseum. Hver dag hele året går folk den fine turstien rundt halvøya. Her er det fin utsikt over Strandefjorden og bygdene omkring. Langs den 1700 meter lange stien er det satt opp informasjonsskilt som forteller om dyr, planter og trær i norsk natur. På toppunktet med utsikt, får du innblikk i tidligere tiders fangstkultur med bøgahi og dyregraver. På vei ned og tilbake til museet, går du gjennom stølsgrenda. Hva er da mer naturlig enn å avslutte turen gjennom Kviistunet og ned til Einangbåten. Historisk var bondens utnyttelse av naturressursene fra fjord til fjell avgjørende for å bosette så mye folk på bygda. Herfra ser du museet og rundturen er gjort.

Adkomst: Fra Fagernes sentrum kjører du brua over Neselva og E16 500 meter videre mot Lærdal. Parkering ved Valdres Folkemuseum.

Stølen
Valdres er et kjerneområde i Norge for levende støler med 400 i drift av 1600 i hele Norge. Landbruket er fortsatt en av de største næringene i Valdres og støls- og utmarksdrift er en viktig del av livsgrunnlaget for landbruk og bosetning. På Valdres Folkemuseum er det oppsatt tre stølshus og et stølsfjøs. De eldste sela er fra 1700-tallet. Det tredje ble bygd i 1946 og oppsatt på folkemuséet i 1998. Det representerer det moderniserte landbruket etter 2. verdenskrig som mange ennå har minner om.

Kviistunet
I Valdres kan gårdene ligge så tett at de ligner et tettsted. Kviistunet på Valdres Folkemuseum kommer fra en slik gardsklynge. Fram til utskiftninga i 1908 inneholdt fem tun til sammen 33 hus – et lite tettsted ved Høre stavkirke i Vang. Kvie var tingsted på midten av 1600-tallet. I perioden 1646–1821 var Kvie skysstasjon og herberge. Husa i Kviistunet er bygd i tidsrommet 1600–1850, og satt opp på muséet i 1959–60. Kviistunet er et typisk eksempel på en fjellgard i Øvre Valdres.

Kilder: Ole Aastad Bråten

Se flere populære opplevelser

Kviteberg
Valdres

Vandring 4.8 km · 2 – 2.5 t

Bygdebyen Fagernes
Valdres

Vandring 2.4 km · 1 – 2 t

Storøya kulturvandring kart