Sørsjøen naturreservat, Kvikne Fuglekikking

  • Foto: Kari Nystuen

  • Foto: Kari Nystuen

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Sørsjøen naturreservat, Kvikne

Fugletårnet ligger på en tange midt i Stubsjøen som er en del av Sørsjøen naturreservat. Det er et rikt fugleliv i området som fungerer både som rasteplass under vår- og høsttrekket, samt hekkeplass for flere fuglearter. Det er mange typer and- og vadefugler i naturreservatet, og sjeldne fugler som ringgås, myrhauk, sivhauk, dverglo, polarsnipe, dverglo og svartterne er observert i området.

Det er bilvei helt fram til tårnet, og det er ikke langt fra RV3.

Stubsjøen er også fin å fiske i, og i nordenden er det en flott strand som er en populær badeplass. For å komme til denne stranda kan man parkere på en stor rasteplass ved RV3 og følge en sti til sjøen.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Sørsjøen naturreservat, Kvikne kart