Sørsjøen naturreservat, Kvikne Fuglekikking

Fugletårn

  • Foto: Kari Nystuen

  • Foto: Kari Nystuen

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Sørsjøen naturreservat, Kvikne

Fra fugletårnet får du god utsikt over området, som har et svært rikt fugleliv.

Veibeskrivelse

Tårnet ligger i kort avstand fra riksvei 3, omtrent midt mellom Kvikne og Tynset. Sørsjøen er skiltet fra riksvei 3, og det er bilvei helt fram.

Stibeskrivelse

Fugletårnet ligger på en tange midt i Stubsjøen, som er en del av Sørsjøen naturreservat. Fra fugletårnet har du en fremragende utsikt til reservatets rikeste våtmarksbiotop. Området fungerer både som rasteplass under vår- og høsttrekket, samt hekkeplass for flere fuglearter.

Det er mange typer and- og vadefugler i naturreservatet. Her er det observert sjeldne fugler som ringgås, myrhauk, sivhauk, dverglo, polarsnipe, dverglo og svartterne.

Faktaopplysninger

I nordenden av sjøen er det en flott strand som er en populær badeplass. For å komme til denne stranda kan man parkere på en stor rasteplass ved RV3 og følge en sti til sjøen.

Stubsjøen er også fin å fiske i!

Se flere populære opplevelser

Koversjøen, Vingelen
Forollhogna

Vandring 2.7 km · 1.5 – 2.5 t

Rundtur om Gråhøbua, Kvikne
Forollhogna

Vandring 8.7 km · 2 – 3 t

Fjellroa rundt, Vingelen
Forollhogna

Vandring 7.1 km · 2.5 – 4 t

Sørsjøen naturreservat, Kvikne kart