Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Ruv Vandring

Natursti i lett turterreng opp på fjellet fra Kvikne

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-oktober
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 3.5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 200 meter
 • Varighet: 1-1.5 timer

Om Ruv

Ruv er både et fint turmål og flott utkikkspunkt, og et bra utgangspunkt for å gå videre innover i fjellet. Turen starter ved Svartsjøen som er et idyllisk og fint fiskevann like ved vegen, men samtidig ligger høyt til fjells (850 m.o.h.). Her kommer du raskt i ordentlig fjellterreng. Langs stien er det informasjonstavler om natur og dyreliv i Forollhogna nasjonalpark. Dyrelivet er rikt og villrein trives godt i området, så ta med kikkert.

Ved parkeringsplassen er det bygd ei sørsamisk jordgamme, som er åpen for alle. Jordgammen er et fint samlingssted for både turgåere, bærplukkere, jegere og fiskere.

Veibeskrivelse

Fra Rv 3, rett nord for besinstasjonen på Yset/Kvikne(like ved brua hvor RV3 krysser over Orkla), tar du inn Plassætervegen som du følger i ca 10 km til parkeringsplassen ved Svartsjøen. Husk bompenger for kjøring på Plassætervegen. Bomtavla er like etter avkjøring fra Rv 3. 

Turbeskrivelse

Stien starter ved tilrettelagt parkeringsplass ved Svartsjøen og går opp til utkikkspunktet Ruv. Langs stien er det en merket natursti med informasjonstavler. På toppen står det en toppviser, der man kan peke på fjellene og se hva de heter. En video som beskriver toppviseren på toppen finnes på YouTubeFaktaopplysninger

Plante og dyreliv

Turen til Ruv tar deg gjennom viktige leveområder for villrein. Det er derfor viktig at du utviser hensyn til dyrelivet. Om du får gleden av å oppleve villrein, hold deg i ro og nyt synet gjennom kikkert.

Villreinstammen som lever her er landets mest produktive. Geologisk sett ligger Forollhogna-området i Trondheimsfeltet som består av rike kambrosilurske bergarter. Den mest utbredte bergarten er kvartsglimmerskifer. Spesielt glimmerskifer inneholder stoffer som fosfor, kalium og kalk som frigjør verdifulle næringssalter som gir god vekst til planter og dyr. Rik vegetasjon, vierkratt og våtmarksområder er et eldorado både for dyr og fugler.

Bestandsmålet for villrein i Forollhogna er 2000 dyr. I Forollhogna har reinen en gunstig fordeling av årstidsbeiter. Eksempelvis er rike forekomster av vier et viktig vårbeite for villrein. Ut fra store fangstanlegg i grenseområdene mot Knutshø, er det grunn til å tro at det tidligere har vært stor utveksling av dyr mellom disse to områdene.

Fasiliteter

 • Svartsjøen er også et fint fiskevann. Du kan lese mer om fisket og kjøpe fiskekort på Fishspot.
 • HC-tilpasset utedo ved parkeringsplassen.
 • Gamma som er etablert ved startpunkt for turen står åpen for alle som skulle ønske et skjul for vind og vær, enten det er for en matpause eller for overnatting. Den er ikke beregnet for overnatting over flere dager. Det er benker for å sitte på, men ikke for å ligge på. Har du tenkt å overnatte må du ta med skikkelig liggeunderlag.

Overnattingsmuligheter

 • Vegbua ved Plassetervegen (leies ut av Tynset kommune). Se info på nettsidene til Kvikne utmarksråd (www.kvikneutmarksrad.no)

 • Åpne buer i fjellet i området - www.kvikneutmarksrad.no

 • Orkelbogen friluftssenter, Kvikne (overnatting for grupper på bestilling)

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kaltberget i Kvikne

Forollhogna

Vandring
Middels
4.1 km · 3 – 4 t

Vollan gård

Forollhogna

Kulturminner
Enkel
 

Fisktjønna i Budal

Forollhogna

Fiske
Middels
4 km · 1 – 1.5 t

Sist oppdatert: