Elvemusling ved Skankefoss Dyreliv

Her er muligheten for å se den truede arten elvemusling i sitt livsmiljø

 • Rampe ut i elva for å gjøre det mulig å se elvemuslinger i sitt livsmiljø.
The platform over the river makes it possible to see freshwater pearl mussels in their home environment.

  Rampe ut i elva for å gjøre det mulig å se elvemuslinger i sitt livsmiljø. The platform over the river makes it possible to see freshwater pearl mussels in their home environment. Foto: Thor Østbye

 • Elvemusling i Fallselva ved Skrankefoss.
Freshwater pearl mussels in the Fallselva river by Skrankefoss.

  Elvemusling i Fallselva ved Skrankefoss. Freshwater pearl mussels in the Fallselva river by Skrankefoss. Foto: Thor Østbye

 • Rampe ut i elva for å gjøre det mulig å se elvemuslinger i sitt livsmiljø.
The platform over the river makes it possible to see freshwater pearl mussels in their home environment.

  Rampe ut i elva for å gjøre det mulig å se elvemuslinger i sitt livsmiljø. The platform over the river makes it possible to see freshwater pearl mussels in their home environment. Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 0.2 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 10 meter
 • Varighet: 0.5-1 timer

Om Elvemusling ved Skankefoss

I Fallselva ved Skrankefoss er det forekomst av den truede arten elvemusling.

Elvemusling er oppført som sårbar (VU) på den norske rødliste for arter, den er en prioritert art jamfør Naturmangfoldloven og er total fredet i Norge. Norge har en stor andel av Europas elvemuslinger, og har derfor et særlig ansvar for å sikre arten. Også i Norge er mange bestander i tilbakegang, og flere er tapt grunnet forurensing, vassdragsinngrep og tidligere overbeskatning ved perlefiske.

Ved Skankefoss har Dokkadeltaet Våtmarkssenter satt opp et informasjonsskilt og bygd en rampe ut i elva for å gjøre det mulig å se elvemuslinger i sitt livsmiljø. 

Skrankefoss er en teglsteinsbygning fra 1910 som har en historie i vassdragsnaturen i Land fra tresliperi, tømmerfløting, kraftutbygging, friluftslivsareal og 2000-års sted. 

Veibeskrivelse

Fylkesvei 33 fra Dokka til Gjøvik følges i 13 km før det tas av høyre på Randsfjordveien/fylkesvei 34 mot Hov og Fall. Denne strekningen følges i 14,4 km før det tas av til venstre i 0,75 km mot Stenersgata. I krysset tas det til venstre nord på Stenersgata. Stenersgata følges så videre i 1,3 km videre mot Tressvassvegen før en ankommer parkeringsplassen til Skankefoss som ligger på høyre side.

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen er det 100 m bort til Fallselva hvor det er tilrettelagt til å se elvemusling i sitt livsmiljø.

Dersom en ønsker en tur er det mulig å følge en kultursti fra Skankefoss og opp til Trevatna. Stien er skiltet og informerer om natur og kultur kvalitetene i dette landskapet.

Faktaopplysninger

 • Ta gjerne med badetøy.

Fasiliteter

 • Gratis parkering ved Skankefoss.
 • Gratis toaletter.
 • Tilrettelagt badeplass for handikappede.
 • Tilrettelagt grillplass.

Overnattingsmuligheter

I nærheten av Dokka sentrum er det overnattingsmuligheter på Dokka Camping, Dokka motell og Ankalterud Gård. Litt lenger unna er det overnattingsmuligheter på Lyngstrand Camping.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Erfaringsstol 'Svev'

Land

Interessepunkt
Middels
1.4 km · 1 – 2 t

Erfaringsstol Fisk

 

Vandring
Enkel
0 km · 0.5 – 1 t

Fluberg Fuglefredningsområde

Land

Fuglekikking
Enkel
0.6 km · 0.5 – 1 t

Erfaringsstol ”Fugl”

 

Vandring
Middels
5.5 km · 1 – 2 t

Sist oppdatert: