Pålebrygga Fuglekikking

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

  • Land
  • januar – desember
  • Lett
  • 0.2 kilometer
  • 0 meter
  • – 1 timer

Om Pålebrygga

Feltstasjonen til Dokkadeltaet våtmarkssenter ligger her på Våten ved Ramsar området Dokkadeltaet naturreservat. Du får innblikk i et naturreservat og et våtmarksområde med internasjonal verneverdi når du skuer fra pålebrygga utover deltaet. Om du har med kikkert, vil du får øye på en av de 219 observerte fuglearter. For mer informasjon se gjerne på www.dokkadelta.no .