Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Pålebrygga på Våten Fuglekikking

Et annerledes fugletårn knyttet til Dokkadeltaet naturreservat

 • Pålebrygga, et annerledes fugletårn ved Dokkadeltaet naturreservat.
The stilt building, a bird tower with a difference in the Dokka delta nature reserve.

  Pålebrygga, et annerledes fugletårn ved Dokkadeltaet naturreservat. The stilt building, a bird tower with a difference in the Dokka delta nature reserve. Foto: Thor Østbye

 • Dokkadeltaet naturreservat
The Dokka delta nature reserve

  Dokkadeltaet naturreservat The Dokka delta nature reserve Foto: Thor Østbye

 • Pålebrygge i våtmark.
The stilt building in the wetland.

  Pålebrygge i våtmark. The stilt building in the wetland. Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 0.3 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 10 meter
 • Varighet: 0.5-1 timer

Om Pålebrygga på Våten

Våten ligger ved Dokkadeltaet naturreservat . Naturreservatet er vernet hovedsakelig på grunn av sin betydning som hekke- og rasteområde for fugl. En lang rekke sjeldne, sårbare og truete fuglearter opptrer i verneområdet, og totalt 52 arter fra den norske rødlista er påvist. Under vårtrekket opptrer flere arter i store antall. Blant dem er det observert toppdykker, kortnebbgås, krikkand, toppand, trane, heilo og gluttsnipe.

Pålebrygga er et av Dokkadeltaet Våtmarkssenter sine fuglekikketårn og er universelt uformet. Fra Pålebrygga kan du se utover deltaets varierte våtmarksnatur som også gir en artsrik hekkefuglefauna i verneområdet. Vannfugl, dagrovfugler, ugler og spurvefugl så som flere sjeldne og fåtallige fuglearter, blant dem toppdykker, skjeand, knekkand, jordugle, kattugle, dvergspett, vendehals og rosenfink finner egnede hekkeplasser i deltaområdet. Om du har med kikkert, vil du helt sikkert få øye på en av de totalt 219 observerte fugleartene i verneområdet.

I tillegg til fuglelivet finner du gode fiske- og bademuligheter, bålplass og benker på Våten. Her kan du fiske fra land eller leie en kano fra Våtmarkssenteret på Odnes som kan brukes til å padle til Våten for å dra på fiskelykketur. Det er gjedde, sik, ørret og abbor som kan bite på kroken. Om du vil fange en gjedde, prøv en flytewobbler langs sivet i varmt vær eller agn som går dypere når det blir kaldt. Den største gjedda som er tatt i Norge veide nesten 20 kg. Kjøttet smaker utmerket stekt, røkt eller som fiskekaker. Ørret eller aure Salmo trutta er en rovfisk som om dagen finner føde inne ved sivet der insektene faller ned, eller utenfor et innos. Om natten kan du prøve mark og søkke for å få de virkelig store aurene. Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa er kjent for å ha de største aurene i Norge. Verdensrekorden er over 22 kg. Auren kan fanges på mange måter og likeledes tilberedes på mange måter, fra sushi til raking.

Det kreves ikke fiskekort for fiske i Randsfjorden, men det er ikke lov med motorisert ferdsel i naturreservatet. Fra 15. mars til 15. oktober er det ikke lov å gå på mudderbankene for å unngå å forstyrre fuglelivet. 

Veibeskrivelse

Våten ligger langs riksvei 245 på vestsiden av Randsfjorden. Fra fylkesvei 33 mot Dokka svinger man ned på fylkesvei 34 og følger så riksvei 245. Fra fylkesvei 33 mot Gjøvik svinger man inn på riksvei 245 og følger denne til Våten.

Turbeskrivelse

Våten er et flott turmål, og kan nås både vannveien og landveien. Starter man fra Dokka bør man velge sykkel. Man kan da velge å starte på fylkesvei 33 eller den kortere og mindre trafikkerte, men mer kuperte, riksvei 245. Velger man det første alternativet følger man fylkesvei 33 mot Odnes og svinger ned til høyre ved skiltet til Hov ved Svingvoll. Deretter følger man fylkesvei 34 og svinger igjen til høyre der det er skiltet til Fluberg bru. Følg veien over brua og ta til høyre i krysset og følg riksvei 245 mot Dokka og frem til Våten. Våten er skiltet ned til høyre, men kommer relativt brått på, så skiltet kan være lett å overse. Følg grusveien ned til det lille røde huset (Fjordheim forsamlingshus) og til Våten.

Velges det kortere alternativet fra Dokka følger man riksvei 245 mot Jevnaker. Dette alternativet er langt kortere, men mer kupert og mindre oversiktlig. Her må det tas hensyn til at bilistene har dårlig sikt, og du bør benytte refleksvest. Egner seg dårlig for barn. Følg riksveien til du kommer til skiltet ned til Våten på venstre hånd.

Faktaopplysninger

 • Ta med vann, det er ikke mange muligheter til å fylle på underveis.
 • Benytt gjerne refleksvest da riksvei 245 er svingete og har dårlig oversikt for biler.
 • Medbring gjerne ved/grillkull, bålpanne er tilgjengelig på Våten.Fasiliteter

 • Gratis parkering på Våten ved Fjordheim forsamlingshus.
 • Gratis toaletter på Våten (utedo).

Overnattingsmuligheter

I nærheten av Dokka sentrum er det overnattingsmuligheter på Dokka Camping.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Dokkadeltaet naturreservat

Land

Interessepunkt
Enkel
  0.5 – 1.5 t

Høgfossen

Land

Vandring
Middels
5 km · 1 – 3 t

Folkestien på Dokka

Land

Vandring
Enkel
3.3 km · 1 – 1.5 t

Sist oppdatert: