Kulturlandskapet i Storlægret Vandring

 • Ku på Lundsætra

  Ku på Lundsætra Foto: Thor Østbye

 • Håndmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) på Leikvamlæger

  Håndmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) på Leikvamlæger Foto: Thor Østbye

 • Kongsspir (Pedicularis sceptrumcarolinum)

  Kongsspir (Pedicularis sceptrumcarolinum) Foto: Thor Østbye

 • Hestefølge på Tronhus. Sebu-Røssjøen i bakgrunn

  Hestefølge på Tronhus. Sebu-Røssjøen i bakgrunn Foto: Thor Østbye

 • Gulerle (Såerle - Motacilla flava thunbergi)

  Gulerle (Såerle - Motacilla flava thunbergi) Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 11.5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 220 meter
 • Varighet: 5-6 timer

Om Kulturlandskapet i Storlægret

Kulturlandskapet rundt Lundsætra ligger sentralt i Storlægret landskapsvernområde. Både her og på nærliggende sætre er fortsatt mjølkeku og kalver et trivelig innslag i sommerhalvåret. Sammen med hestefølget på Tronhus gjør
 dette at du enda kan oppleve den
 særegne stemningen som ska
pes av husdyr, gamle velholdte 
sæterbygninger og menneskene
 rundt. Stopp opp litt og reflekter over 
tidligere generasjoners møysommelige arbeid, 
den gang da folk gikk med bølingen i flere dager for
 å komme opp på fjellet for å nyttegjøre seg utmarksressursene.
Storlægeret landskapsvernområde kan oppleves til fots, fra bil, sykkel eller fra hesteryggen. Vinterstid finnes gode og velpreparerte skiløyper. Naturlig adkomst er via Vestfjellvegen mellom Lenningen og Oppsjøen (denne vegen er ikke vinterbrøytet). Fra Tronhus går merket sti vestover mot Svarthamar.


Fra Storlægret landskapsvernområde er utsikten storslagen mot markerte topper som Spåtind (1414 m.o.h.), Ormtjernkampen (1126 m.o.h.), Røssjøkollene (1287 m.o.h.) og Djuptjernskampen (1325 m.o.h.). Storlægeret landskapsvernområde er vokseplass for sjeldne blomster og sopp som er tilpasset husdyrbeite og åpent landskap. Leter du nøye finner du truete
 og rødlistede marinøkler, jordtunger, vokssopp og blomster. Kikk etter skjeggklokka i veikanten eller i den rike bjørkeskogen! Over sætervollene jakter tårnfalken, mens taksvale, steinskvett og gulerle snapper insekter rundt husene. Naturmangfoldet her er avhengig av at noen fortsatt tar turen til fjells med beitedyrene. Vis derfor hensyn til husdyr, gjerder og grinder.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Sebu-Røssjøen rundt

Valdres

Langrenn
Enkel
12.3 km · 2 – 3 t

Røssjøkollane

Langsua

Vandring
Middels
3.2 km · 3 – 6 t

Kanotur i Røssjøen

Langsua

Vandring
Middels
9 km · 6 t

Svarthamar-Liomseter

Langsua

Vandring
Middels
34.7 km · 3 – 5 t

Sist oppdatert: