Skogsvandring i Skardberga Vandring

 • Skardberga

  Skardberga Foto: Thor Østbye

 • Gammel skog hvor mose, sopp og lav har gode vilkår

  Gammel skog hvor mose, sopp og lav har gode vilkår Foto: Geir Høitomt

 • Granstokkjuke på gammelt furutre

  Granstokkjuke på gammelt furutre Foto: Geir Høitomt

 • Mår (Martes martes)

  Mår (Martes martes) Foto: Thor Østbye

 • Storfugl (Tetrao urogallus)

  Storfugl (Tetrao urogallus) Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: juni–november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 12 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 330 meter
 • Varighet: 6–8 timer

Om Skogsvandring i Skardberga

I Skardberga naturreservat kan du vandre i gammel fjellgranskog og nyte roen som ligger i dette landskapet. Store trær, små trær, gamle trær, døde trær, liggende trær.... Alt dette er naturens kretsløp! I brattberget under Skardberga (1027 m.o.h.) er grantrærne ekstra imponerende! Fra Vestfjellvegen er avstanden kort inn i reservatet. Stopper du på Lundsætra kan du vandre på oppmerket natursti inn i Skardberga. Men også fra Utsikten, Oppsjøen, nordenden av Synnfjorden eller Slugulia er turen kort inn i gammel urørt naturskog. Du er velkommen ut på tur, men husk å vise hensyn til sårbart dyre- og planteliv. Hytteområdet Heggenhaugen er et annet godt turutgangspunkt for en rundtur i naturreservatet. I myrkantene står de store
furuene, kjempene som 
har stått her i hundrevis
av år. I dalbotnen renner
 Lenna med friskt fjellvann. Følger 
du elva ned til Synnfjorden, kan du på varme sommerdager ta fjellskoene av og vandre på flate sandbanker. I og rundt Skardberga naturreservat ligger flere sætre hvor det fortsatt er husdyr som utnytter rike beiter i sørvendte skråninger og langs myrene. I gammel skog som har stått upåvirket av hogst i lang tid finnes et unikt mangfold av sopp og lav. I dette reservatet finner du granstokkjuke på stående gammel gran, granrustkjuke på fersk liggende gran. Rosenkjuke kommer inn når grana har ligget lenge, mens svartsonekjuka finner du bare på de mosegrodde riktig store kjempene som falt for flere tiår siden. Lavskrike og tretåspett er eksempler på fuglearter som trives i gammel skog, gjerne sammen med granmeis og trekryper. Er du heldig sitter ei haukugle i en grantopp! Skjeggklokke, bakkesøte og kongsspir står i store mengder langs elvebredden.

Kart

Lagre og del

Tilbakemelding

Se flere populære opplevelser

Erfaringsstol 'Fuglehus'

Land

Interessepunkt 0.5 – 1 t

Kulturlandskapet i Storlægret

Langsua

Vandring 11.5 km · 5 – 6 t

Erfaringsstol 'Svartkampen'

Land

Interessepunkt 4.2 km · 2 – 4 t

Oppsjømyra

Langsua

Vandring 1.2 km · 1 – 8 t

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt