Skogsvandring i Skardberga Vandring

 • Skardberga

  Skardberga Foto: Thor Østbye

 • Gammel skog hvor mose, sopp og lav har gode vilkår

  Gammel skog hvor mose, sopp og lav har gode vilkår Foto: Geir Høitomt

 • Granstokkjuke på gammelt furutre

  Granstokkjuke på gammelt furutre Foto: Geir Høitomt

 • Mår (Martes martes)

  Mår (Martes martes) Foto: Thor Østbye

 • Storfugl (Tetrao urogallus)

  Storfugl (Tetrao urogallus) Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 12 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 330 meter
 • Varighet: 6-8 timer

Om Skogsvandring i Skardberga

I Skardberga naturreservat kan du vandre i gammel fjellgranskog og nyte roen som ligger i dette landskapet. Store trær, små trær, gamle trær, døde trær, liggende trær.... Alt dette er naturens kretsløp! I brattberget under Skardberga (1027 m.o.h.) er grantrærne ekstra imponerende! Fra Vestfjellvegen er avstanden kort inn i reservatet. Stopper du på Lundsætra kan du vandre på oppmerket natursti inn i Skardberga. Men også fra Utsikten, Oppsjøen, nordenden av Synnfjorden eller Slugulia er turen kort inn i gammel urørt naturskog. Du er velkommen ut på tur, men husk å vise hensyn til sårbart dyre- og planteliv. Hytteområdet Heggenhaugen er et annet godt turutgangspunkt for en rundtur i naturreservatet. I myrkantene står de store
furuene, kjempene som 
har stått her i hundrevis
av år. I dalbotnen renner
 Lenna med friskt fjellvann. Følger 
du elva ned til Synnfjorden, kan du på varme sommerdager ta fjellskoene av og vandre på flate sandbanker. I og rundt Skardberga naturreservat ligger flere sætre hvor det fortsatt er husdyr som utnytter rike beiter i sørvendte skråninger og langs myrene. I gammel skog som har stått upåvirket av hogst i lang tid finnes et unikt mangfold av sopp og lav. I dette reservatet finner du granstokkjuke på stående gammel gran, granrustkjuke på fersk liggende gran. Rosenkjuke kommer inn når grana har ligget lenge, mens svartsonekjuka finner du bare på de mosegrodde riktig store kjempene som falt for flere tiår siden. Lavskrike og tretåspett er eksempler på fuglearter som trives i gammel skog, gjerne sammen med granmeis og trekryper. Er du heldig sitter ei haukugle i en grantopp! Skjeggklokke, bakkesøte og kongsspir står i store mengder langs elvebredden.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Skjervungfjellet

Land

Vandring
Enkel
2 km · 1 – 2 t

Nature Experience Chair 'Birdhouse'

Land

Interessepunkt
Enkel
13.7 km · 2.5 – 4.5 t

Spåtind Sport Hotel to Dokka

 

Sykling
Middels
133.9 km · 3 – 6 t

Spåtind Sport Hotel to Liomseter

 

Sykling
Middels
28.3 km · 2.5 – 6 t

Sist oppdatert: